รีเซต

บทแผ่เมตตา แบบเต็มและแบบย่อ พร้อมคำแปล 2566 เสริมพลังด้านบวก สวดทุกวันชีวิตดี

  • 07 กุมภาพันธ์ 2566
  • 445,902 22

     นอกจาก บทสวดมนต์ แล้ว บทแผ่เมตตา ก็ยังช่วยเสริมพลังด้านบวก สร้างความดีงามในจิตใจ ด้านความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งปวง ทั้งยังช่วยเสริมบารมี สร้างสมาธิ ปรับใจให้เย็นลง ให้กับผู้สวดอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาแนะนำบทแผ่เมตตา 4 บทแบบ คือบทแผ่เมตตาให้ตนเอง บทแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น บทแผ่เมตตาทั่วไป และบทแผ่ส่วนบุญแบบย่อ

บทแผ่เมตตา แบบเต็มและแบบย่อ พร้อมคำแปล
เสริมพลังด้านบวก สวดทุกวันชีวิตดี


บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะหัง อะนีโฆ โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น  

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ    


บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด


คำแผ่ส่วนบุญ (แบบย่อ)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด, ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข ๆ เถิด


คลิป บทสวดแผ่เมตตา

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์