คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ รวมบทสวด ประสบการณ์ และอานุภาพปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต!

  • 23 กันยายน 2564
  • 17,372

     ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบใด คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หรือ พระราชพรหมยาน แห่งวัดท่าซุง ก็ยังได้รับการแนะนำต่อๆ กันและร่ำลือในอานุภาพปาฏิหาริย์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้! ไม่ว่าจะสวด 9 จบ 30 จบ หรือ 108 ก็ตาม หากตั้งใจสวดและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี ซึ่งหลายๆ คนที่นำไปปฏิบัติก็ล้วนแล้วแต่พบเจอประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้น เช่น มีโชคลาภไหลมาเทมา อุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง และหากนำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับฌานแล้ว ก็จะยิ่งบังเกิดผลเร็วและมากมายทวีคูณเลยทีเดียว 

 

 

บทสวด คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พร้อมเสียงสวด ประสบการณ์ และอานุภาพ

      คาถาเงินล้าน เป็นที่ พระราชพรหมยาน หรือ ฤาษีลิงดำ แห่ง วัดท่าซุง ได้สอนให้ลูกศิษย์สวดเพื่อความคล่องตัวทางการเงิน ซึ่งเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อได้รับมาจากสมเด็จองค์ปฐมตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยได้รับผ่านการทำกรรมฐานทีละส่วน จนกระทั่งผ่านไป 4 ปีจึงครบบท แต่ในขณะนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเป็นสาธารณะ

      จนกระทั่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2527 สมเด็จองค์ปฐมจึงทรงอนุญาตให้แจกจ่ายพระคาถานี้เพื่อช่วยลูกหลานทั้งหลายที่ต้องผจญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเพื่อให้การก่อสร้างวัดท่าซุงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดในปี 2532 จึงได้เผยแพร่แจกจ่ายต่อๆ กันและประสบกับผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ของคาถาเงินล้านมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

 

เคล็ดวิธีการสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

  1. ควรมีความเพียรและสัจจะ โดยสวดเป็นประจำทุกวัน ตามจำนวนจบที่ตั้งใจไว้ เช่น ตั้งใจจะสวดอย่างน้อย 3 จบ ก็ควรตั้งใจสวดให้ได้อย่างน้อย 3 จบทุกวันไม่น้อยไปกว่านั้น (แต่สามารถสวดมากกว่า 3 จบได้ในวันที่เรามีกำลังพอจะสวด) เมื่อเรามีสัจจะย่อมส่งผลในเรื่องบารมี สั่งสมเพิ่มพูนทำให้สัมฤทธิ์ผลเร็วยิ่งขึ้น ยิ่งสวดมาก ก็ยิ่งเห็นผลมาก 
  2. ควรสวดควบคู่ไปกับการทำบุญทำทาน วิธีที่แนะนำคือ การใส่บาตรทุกวัน ก่อนใส่บาตรให้ว่าพระคาถาเงินล้านก่อน แล้วจึงนำอาหารนั้นไปตักบาตร หมั่นทำเป็นประจำจะช่วยให้โชคลาภบังเกิดไวขึ้น
  3. หากไม่สะดวกตักบาตร สามารถนำเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนได้ เมื่อได้จำนวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะ ก็นำไปทำบุญเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
  4. เมื่อได้ผลแล้ว ไม่ควรนำไปโอ้อวดกับผู้อื่น จะทำให้โชคลาภหดตัวหรือขาดช่วงไป
  5. ควรสวดด้วยใจที่ศรัทธา สงบ สบาย เป็นสมาธิ บทสวดจึงจะมีอานุภาพ มิใช่การสวดด้วยจิตใจที่เร่งร้อนอยากจะเห็นผลไวๆ เพราะยิ่งใจฟุ้งซ่านก็ยิ่งเห็นผลช้า
  6. ควรรักษาศีล 5 โดยเฉพาะข้อที่ห้ามการลักขโมย ไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาด 

 

เสียงสวด คาถาเงินล้าน 9 จบ

 

เสียงสวด คาถาเงินล้าน 30 จบ

 

เสียงสวด คาถาเงินล้าน 108 จบ

 

     นอกจากการสวดคาถาเงินล้านและทำความดี รักษาศีลแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือการตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นช่องทางให้เงินและโชคลาภหลั่งไหลมาสู่เราได้ ก็จะทำให้ฐานะทางการเงินของคุณเปลี่ยนได้แบบพลิกชีวิตเลยทีเดียว 

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์