รีเซต

พระกฤษณะคือใคร บูชาพระกฤษณะด้วยอะไร มีบทบูชาบทไหน

  • 03 กุมภาพันธ์ 2566
  • 27,223

     พระกฤษณะหนึ่งในเทพฮินดูที่ผู้คนนิยมบูชาอีกองค์ เนื่องจากเป็นเทพแห่งความรัก การปกครอง การปกป้องดูแล ผู้ที่บูชาพระกฤษณะอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข มีความรักที่อบอุ่นสมหวัง แล้วความเป็นมาของพระกฤษณะคือใคร การบูชาพระกฤษณะ และบทบูชาพระกฤษณะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ

 

พระกฤษณะคือใคร บูชาพระกฤษณะ ด้วยอะไร มีบทบูชาบทไหน

พระกฤษณะคือใคร

     พระกฤษณะคืออวตารปางที่ 8 ในอวตารทั้ง 10 ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุนั่นเอง ในนิกายไวษณวะ หรือ ไวษณพนิกายได้กล่าวไว้ว่าพระกฤษณะนั้นได้ถือกำเนิดมาเพื่อทำลายอสูรซึ่งอสูรตนนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลเพราะเป็นลุงของพระกฤษณะนามว่าพญากังสะ หรืออสูรกังสะ ที่ปลอมตัวมากเป็นกษัตริย์อุคราเสน แห่งเมืองมถุรา และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก พระกฤษณะจึงได้ถือกำเนิดมาเพื่อปราบอสูรตนนี้

พระกฤษณะเป็นลูกใคร

     พระกฤษณะนั้นเป็นบุตรของ พระวสุเทพ และนางเทวกี อาศัยอยู่ในนครมถุรา เมื่อตอนที่นางเทวกีตั้งครรภ์มีโหรทำนายว่า ทารกในครรภ์ของนางเทวกีจะเป็นผู้วิเศษทำให้พญากงส์ที่ปกครองเมืองในขณะนั้นเกิดความกลัวที่จะมีผู้ขึ้นมาล้มล้างตน จึงได้จับนางเทวกี และพระวสุเทพไปขังไว้เมื่อถึงกำหนดคลอดให้ฆ่าทารกเสียแต่ความพยายามนี้ไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากเทวดาได้บันดาลให้ทารกได้ย้ายไปอยู่ในครรภ์ของนางโหริณีมเหสี ของพระวสุเทพทารกนี้จึงได้กำเนิดมา 

ลักษณะของพระกฤษณะ 

  • ผิวกายสีดำ มีลักษณะของมหาบุรุษ
  • ผมมุ่น เสียบขนนกยูง 
  • พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือดอกบัว อีกข้างหนึ่งถือขลุ่ย 

ชายาพระกฤษณะ

     พระกฤษณะมีชายาอยู่หลายคนเนื่องจากเป็นเทพผู้มีรูปงาม หนึ่งในชายาที่พระกฤษณะรักที่สุดนั่นคือพระนางราธา นั่นเพราะว่าเมื่อครั้งหนึ่งพระกฤษณะทรงปวดพระนาภีอย่างรุนแรงไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนก็ไม่หาย ฤาษีนารทะได้บอกว่าหากพระกฤษณะได้เสวยน้ำที่ใส่เม็ดทรายที่เอามาจากใต้ฝ่าเท้าของบุคคลที่เป็นที่รัก พระกฤษณะจะหายจากอาการป่วยนี้ แต่แลกมาด้วยบุคคลที่เป็นที่รักนั้นต้องตกนรกอย่างน้อย 1 กัปป์ ชายาทั้งหลายที่รู้ก็ไม่มีใครกล้าทำมีเพียงแต่พระนางราธาเท่านั้นที่ทำด้วยความยินดีด้วยความกล้าหาญของพระนางราธานี้จึงทำให้พระกฤษณะจึงได้รักพระนางราธามากกว่าชายาคนอื่นๆ บ่อยครั้งที่จะเห็นรูปบูชาของพระกฤษณะนั้นมักจะมีพระนางราธาคู่กันอยู่เสมอ

การบูชาพระกฤษณะ

     การบูชาพระกฤษณะนั้นผู้ที่บูชาต้องมีการศึกษามหากาพย์มหาภารตะ และคัมภีร์ภควัทคีตาควบคู่ไปด้วยกันการบูชาจึงจะเกิดผล

ของไหว้พระกฤษณะ

     ดอกไม้, พวงมาลัย, ผลไม้ตามฤดูกาล  ห้ามถวายของคาว และเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด

พระกฤษณะ บทบูชาพระกฤษณะ

บทบูชาพระกฤษณะ

ฮะเร กฤษณะ ฮะเร กฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ ฮะเร ฮะเร
ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ
รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร


บทความที่คนอาจสนใจ