รีเซต

ปฏิทิน วันไหว้เทพฮินดู ปี 2566 เสริมดวง ความสำเร็จ การงาน การเงิน ความรัก

 • 18 กุมภาพันธ์ 2566
 • 39,325

     ปี 2566 วันไหว้เทพฮินดู วันบูชาเทพฮินดู ปี 2566 ต้องไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลวันไหนบ้าง วันคเณศจตุรถี วันไหว้พระแม่อุมาเทวี วันไหว้พระแม่ลักษมี หรือเทศกาลนวราตรี ตรงกับวันใดบ้างในปีนี้ TrueID Horoscope มีปฏิทินเทพฮินดู ปี 2566 แบบรายเดือนเพื่อให้ไม่พลาดวันเป็นมงคลตลอดทั้งปีค่า

 

ปฏิทิน วันไหว้เทพฮินดู ปี 2566

ปฏิทินวันไหว้ วันไหว้เทพฮินดู ไหว้เทพฮินดูปี 2566

วันไหว้เทพฮินดูเดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566  วันเกิดของเทพธิดาสรัสวดี  

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนกุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันเสาร์ที่ 18 วันศิวะราตรี หรือ มหาศิวะราตรี 
 • วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 วันไจตระนวราตรี วันบูชาพระแม่อุมาเทวี​ ทั้ง 9  

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  เทศกาลโฮลี
 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566  วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566  เทศกาลลักษมีปัญจมี  

วันไหว้เทพฮินดูเดือนเมษายน

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566  วันหนุมานจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 วันบูชาพระแม่มาตังคี (องค์ที่ 9 ของ มหาวิธยา เทพีแห่งปัญญา)  
 • วันพฤหัสบดีที่  27 เมษายน 2566  วันบูชาพระแม่คงคา

ปฏิทินวันไหว้ วันไหว้เทพฮินดู ไหว้เทพฮินดูปี 2566

วันไหว้เทพฮินดูเดือนพฤษภาคม

 • วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 วันไหว้เทพพระเสาร์
 • วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566  เทศกาลวันกำเนิดพระแม่คงคา 
 • วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 พระแม่คายตรี กายาตรี จายันตี 

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนมิถุนายน

 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 วันคุปตะนวราตรี เทศกาลบูชาเทพีศักติทั้ง 9 ปาง
 • วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 วันคุปตะนวราตรี เทศกาลบูชาเทพีศักติทั้ง 9 ปาง 

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนกรกฎาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 วันบูชาพระแม่ปารวตี   


วันไหว้เทพฮินดูเดือนสิงหาคม

 • วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566  วันนาคปัญจมี
 • วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566  วันวราลักษมี วราตัม


วันไหว้เทพฮินดูเดือนกันยายน

 • วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 วันประสูติพระกฤษณะ
 • วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566  วันคเณศจตุรถี
 • วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566  วันบูชาพระแม่ลักษมี
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566  วันศักดิ์สิทธิ์อุทิศให้กับพระวิษณุ  
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 วันคเณศจตุรถี 

 

ปฏิทินวันไหว้ วันไหว้เทพฮินดู ไหว้เทพฮินดูปี 2566

วันไหว้เทพฮินดูเดือนตุลาคม

 • วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันเสาร์ที่  21 ตุลาคม 2566   วันบูชาพระแม่สรัสวดี
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566   วันพระมหานาวามี อุทิศให้กับพระแม่ทุรคา และอวตารทั้ง 9
 • วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2566 วันวิชัยทัศมี (วันระลึกถึงชัยชนะของพระแม่ทุรคา)
 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566  วันบูชาพระแม่ลักษมี  


วันไหว้เทพฮินดูเดือนพฤศจิกายน

 • วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วันลักษมีบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  วันบูชาพระแม่ลักษมี
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เทศกาลดิวาลีวันไหว้เทพฮินดูเดือนธันวาคม

 • วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566  วันบูชาพระศิวะ 
 • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี

 

บทความที่คุณอาจสนใจ