รีเซต

ปฏิทินวันพระ ปี 2565 / 2022 วันพระปีนี้ตรงกับวันไหน และหลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา

 • 08 สิงหาคม 2565
 • 91,831 34

    สำหรับ ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2565 / 2022 เป็นอีกหนึ่งปฏิทินสำคัญ ที่ชาวพุทธศาสนิกชนยึดถือ โดยวันพระนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลังจากพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว  โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน ๘ ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) ถือกันว่าวันนี้วันพระ นั่นเองค่ะ โดย วันพระประจำปี 2565 หรือปี 2022 นี้ จะตรงกับวันใดบ้าง TrueID Horoscope รวบรวมมาให้แล้วค่ะ 

 


ปฏิทินวันพระ มกราคม 2565

ปฏิทินวันพระ มกราคม 2565 วันพระ เดือนนี้ วันนี้วันพระ วันพระ

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2565 / 2022

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีฉลู วันมาฆบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2565 / 2022

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีฉลู

 

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2565 / 2022

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีขาล

 

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2565 / 2022

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2565 วันพระ เดือนนี้ วันนี้วันพระ วันพระ

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีขาล (วันวิสาขบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีขาล (วันอัฏฐมีบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีขาล

 

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2565 / 2022

 • วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีขาล
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีขาล

 

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2565 / 2022

 • วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2565 / 2022

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีขาล 
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีขาล

 

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2565 / 2022

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีขาล

 

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2565 / 2022

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2565 วันพระ เดือนนี้ วันนี้วันพระ วันพระ

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีขาล วันออกพรรษา
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีขาล

 

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2565 / 2022

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีขาล (วันลอยกระทง)
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีขาล

 

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2565 / 2022

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีขาล

 

หลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา ในวันพระ

     ใน วันพระ พุทธศาสนิกชนมักจะงดเว้นจากการทำกรรมชั่วทั้งปวง และเข้าวัดทำบุญ รวมถึงรักษาศีลและสวดมนต์ภาวนา เพื่อลดละซึ่งกิเลส และชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 

หลักการฏิบัติตนในวันพระ

1. การทำวัตรสวดมนต์ 

2. การรับศีล ในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ

3. การฟังธรรม

4. การปฏิบัติธรรม ทั้งสมถะและวิปัสสนา

5. การถวายสังฆทานและทำบุญอื่นๆ 

 

 

บทสวดมนต์ วันพระ ที่คุณอาจสนใจ

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมบทแผ่เมตตา สวดทุกคืน ชีวิตดีขึ้นแน่นอน!


วันนี้วันพระ รวมบทสวดมนต์ พร้อมคำอ่านและคำแปล สวดเสริมดวงให้รุ่งเรือง มีโชคลาภ


บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา สวดแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์