รีเซต

บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา สวดแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

  • 31 พฤษภาคม 2566
  • 30,496 31

     ใครยังไม่รู้ว่าจะเลือก บทสวดมนต์ บทไหนดี เรามี บทสวดมนต์วันพระ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และบทสวดมนต์ในโอกาสต่างๆ มาฝากกันค่ะ ไม่ว่าจะสวดในวันพระอยู่ที่บ้าน ที่วัด หรือไปเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา  หรือแม้กระทั่งสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคล ช่วยเสริมดวงชีวิตให้ดี มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในทุกด้านค่ะ 

 

 

บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา

     วันวิสาขบูชา เป็นวันที่น่าอัศจรรย์และสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวคือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 

     ๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

     ๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี 

     ๓. เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ 

     ถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธต่างพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก หรือสำหรับใครที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีที่วัด ก็สามารถเปิดคลิปด้านล่างนี้แล้วสวดตามได้เช่นกันค่ะ

คลิกฟังบทสวดมนต์วันวิสาขบูชาได้ที่นี่

 

บทสวดมนต์ วันมาฆบูชา

     วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "จาตุรงคสันนิบาต" หมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" เพราะมี ๔ เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

     ๑. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์
     ๒. พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า
     ๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว
     ๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

 

คลิกฟังบทสวดวันมาฆบูชาได้ที่นี่

 

บทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา

     วันอาสาฬบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี นับเป็นวันสำคัญมากในพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งค่ะ

 

คลิกฟังบทสวดมนต์วันอาสาฬหบูชาที่นี่

 

บทสวดมนต์ เวียนเทียน

     ประเพณีการ “เวียนเทียน” นั้นมีจุดประสงค์เพื่อบูชา และระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยจะมีขึ้นในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะสวดบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ในขณะที่เวียนเทียนค่ะ

 

คลิกฟังบทสวดมนต์เวียนเทียนได้ที่นี่

 

บทสวดมนต์ วันพระ

     วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ 4 วัน ได้แก่

  • วันขึ้น 8 ค่ำ
  • วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
  • วันแรม 8 ค่ำ
  • วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

    ชาวพุทธจึงมักถืออุโบสถศีล ฟังธรรม ทำบุญ ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์กันในวันพระ ซึ่งสามารถเลือกสวดได้หลากหลาย แต่ถ้าเลือกไม่ถูกว่าจะสวดบทไหน ลองเปิดฟังคลิปที่เรานำมาฝากด้านล่างได้เลยค่ะ 

 

คลิกฟังบทสวดมนต์วันพระที่นี่

 

บทสวดมนต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา สวดแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

เวียนเทียนวัดไหน ! 10 วัด เวียนเทียน ในกรุงเทพ และ ความหมายของการเวียนเทียน

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมบทแผ่เมตตา สวดทุกคืน ชีวิตดีขึ้นแน่นอน!

รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำอ่าน เปิดฟังทุกเช้าช่วยเสริมดวงชีวิต ปัดเป่าอุปสรรค (มีคลิป)

รวมบทสวดมนต์ สุดยอดพระคาถาเสริมดวงการเงิน มีโชคลาภไม่ขาดมือ (มีคลิป)

 

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์