รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 24-30 มกราคม 2565

 • 23 มกราคม 2565
 • 1,197

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 24-30 มกราคม มกราคม 2565 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์  24-30 มกราคม 2565

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 27 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 25 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก โรงแรม ตลาดนัด และสถานบันเทิง
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุมงคล สังฆทาน พระพุทธรูป
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง การให้บริการ การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการลงทุน หุ้น

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 27 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมกราคมออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

ฤกษ์ดีวันดี ฤกษ์รายเดือน


หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล