รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 24-30 มกราคม 2565

 • 23 มกราคม 2565
 • 1,048

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 24-30 มกราคม มกราคม 2565 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์  24-30 มกราคม 2565

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 27 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 25 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก โรงแรม ตลาดนัด และสถานบันเทิง
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุมงคล สังฆทาน พระพุทธรูป
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง การให้บริการ การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการลงทุน หุ้น

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 27 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 30 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมกราคมออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!


หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล