รีเซต

คาถาความรัก คาถาเนื้อคู่ คาถารักสมหวัง คาถาให้คนรักโหยหา สวดยังไงให้คนรักคนหลง!

  • 16 ตุลาคม 2563
  • 19,677 1

    เทรนด์สายมูเตลู มาแรงมากในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงาน การเงิน การเรียน และ คงไม่พ้นเรื่องความรัก ซึ่งเป็นเรื่องที๋ฮิตที่สุด ๆ วันนี้เรามาดูเรื่อง คาถามหาเสน่ห์ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล คาถาสวดมนต์ที่มีแรงเสริมให้คนรอบข้างเอ็นดู เพิ่มสเน่ห์ให้ความรักดี ซึ่งคาถาเหล่านี้มีให้เลือกใช้ได้หลายโอกาส วันนี้ The Asian Parent นำเรื่อง คาถาความรัก คาถาเนื้อคู่ คาถารักสมหวัง คาถาให้คนรักโหยหา สวดยังไงให้คนรักคนหลง!

 

คาถาความรัก คาถาเนื้อคู่ คาถารักสมหวัง คาถาให้คนรักโหยหา สวดยังไงให้คนรักคนหลง!

 

คาถาทำให้คนรักคิดถึงสำหรับผู้ชาย

จิตตัง อิตถีโย นะรัญจวน โมชวนคิดถึง พุทธให้รำพึง ธาคิดหาทุกเพลา ยะมิเห็นหน้าแทบขาดใจ ยันตังสันตัง นะมานัง

 

คาถาทำให้คนรักคิดถึงสำหรับผู้หญิง

จิตตัง ปุริโส นะรัญจวน โมชวนคิดถึง พุทธให้รำพึง ธาคิดหาทุกเพลา ยะมิเห็นหน้าแทบขาดใจ ยันตังสันตัง นะมานัง

 

คาถาเสน่ห์มัดใจ

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

 

คาถามหาเสน่ห์รักแท้

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

 

คาถาเรียกความรักกลับมา

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา

หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

 

คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

 

คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

 

คาถามหาเสน่ห์ให้รักกันยิ่งกว่าเดิม

จันโทอะภกันตะโร ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง อิตภิโยปุริโส มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

 

คาถาให้คนรักโทรหา

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา 

หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

 

มหามนต์รัก

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

 

คาถาผัวรักผัวหลง

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า…(ชื่อ)…รักสนิท

ธาจับจิต ยะจับใจ…(ชื่อ)…นะหลงใหล

จับใจ…(ชื่อ)…ให้มารัก นะโมพุทธายะ