รีเซต

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เอาของเข้าบ้านปี 2564

 • 11 มกราคม 2564
 • 6,795

     ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือฤกษ์เอาของเข้าบ้าน ปี 2564 เป็นฤกษ์สำคัญที่หากเริ่มต้นได้ดีแล้ว นับเป็นสิ่งที่สร้างความมงคลให้กับเจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัย สำหรับ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือฤกษ์เอาของเข้าบ้าน ควรจะกระทำในวันใดบ้างจึงจะดี มาเช็ควันมงคลตามตารางนี้กันได้เลยค่ะ 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เอาของเข้าบ้านปี 2564

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนมกราคม 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 6 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 11 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 12 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 13 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 17 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 19 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 20 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 22 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 30 มกราคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 12 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่


ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2564


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนมีนาคม 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 3 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 4 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 8 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 13 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 15 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 16 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 17 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 18 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 23 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 30 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 31 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนเมษายน2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 6 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
  12 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 13 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 14 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 17 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 21 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนพฤษภาคม 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 3 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 24 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 8 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 12 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 15 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 19 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนมิถุนายน 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 24 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 3 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 6 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 8 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 12 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 16 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 19 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 23 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 30 มิถุนายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนกรกฎาคม 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 5 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 9 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 4 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 13 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 14 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 15 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 17 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 19 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 22 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 31 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนสิงหาคม 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 3 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 4 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 6 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 8 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 11 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 14 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 15 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 17 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 18 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 20 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 21 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 25 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 31 สิงหาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนกันยายน 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 3 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 5 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 9 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน


ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

4 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 • 7 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 8 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 11 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 14 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 15 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 16 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 18 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 21 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 22 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 25 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 กันยายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนตุลาคม 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 5 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 24 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 3 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 6 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 13 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 15 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 16 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 20 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 23 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 30 ตุลาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 9 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 12 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 13 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 14 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 17 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 19 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 23 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 พฤศจิกายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

 


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนธันวาคม 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 3 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 4 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 8 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 10 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 11 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 14 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 15 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 18 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 21 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 22 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 25 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

บทความที่คุณอาจสนใจ

เวลามงคล เวลาดี ปี 2564 โดย อาจารย์ดาริณ ปักธง จากแอป a ดวง

ดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!! 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล