รีเซต

ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ลาสิกขา ปี 2566 / 2023 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 15 มกราคม 2566
 • 340,619 2

    ฤกษ์บวช หรือ ฤกษ์อุปสมบท รวมไปถึง ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ฤกษ์ลาสิกขา ประจำปี 2566 / 2023 สำหรับท่านที่ บวชพระ บวชชี บวชชีพราหมณ์ หรือ บวชเนกขัมมะ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ตามความเชื่อทางหลักโหราศาสตร์และการดูฤกษ์มงคลแล้ว ควรจะกระทำในวันใดบ้างจึงจะดี มาเช็ควันมงคลตามตารางนี้กันได้เลยค่ะ 

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช ลาสิกขา ปี 2566 / 2023

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนมกราคม 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • วันที่ 1 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล อาทิจวาร(อ) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023
 • วันที่ 4 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล วุธวาร(ว) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • วันที่ 8 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล อาทิจวาร(อ) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • วันที่ 9 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล จันทรวาร(จ) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 10 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล ภุมวาร(ภ) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 •  11 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล วุธวาร(ว) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 17 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล ภุมวาร(ภ) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 18 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล วุธวาร(ว) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 19 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล ชีววาร(ช) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 21 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล โสรวาร(ส) ปุสยมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 27 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล ศุกรวาร(ศ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 28 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล โสรวาร(ส) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 31 มกราคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล ภุมวาร(ภ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนกุมภาพันธ์ 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566 
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล วุธวาร(ว) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 5 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล อาทิจวาร(อ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล จันทรวาร(จ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 7 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๒ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล ภุมวาร(ภ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล จันทรวาร(จ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 14 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๙ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล ภุมวาร(ภ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 15 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล วุธวาร(ว) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 18 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล โสรวาร(ส) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 19 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา  (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล อาทิจวาร(อ) มาฆมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 22 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล วุธวาร(ว) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 23 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล ชีววาร(ช) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 24 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล ศุกรวาร(ศ) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 28 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาลภุมวาร(ภ) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนมีนาคม 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • 1 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล วุธวาร(ว) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 4 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล โสรวาร(ส) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 11 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล โสรวาร(ส) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 15 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๙ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล
  วุธวาร(ว) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 17 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาลศุกรวาร(ศ) ผัดคุณมาส จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 22 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ วุธวาร(ว) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023


 • 25 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ โสรวาร(ส) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 31 มีนาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ ศุกรวาร(ศ) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนเมษายน 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า 

 • 1 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 2 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023

 • 3 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  จัทรวาร(จ) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 5 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 10 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 11 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๖ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 12 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๗ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) จิตรมาศ จัตวาศก จ.ศ. 1384 , ค.ศ. 2023 

 • 16 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) จิตรมาศ เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 19 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) จิตรมาศ เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 22 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 27 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 29 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 30 เมษายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์อุปสมบท พฤษภาคม 2566 / 2023 บวชวันไหนดี สึกวันไหนดี


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนพฤษภาคม 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 

 • 3 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023
 • 5 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  ศุกรวาร(ศ) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 6 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 7 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 8 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 9 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 13 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในกาลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 16 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 17 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 18 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) วิสาขมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 20 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 22 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 27 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 29 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 30 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 31 พฤษภาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา  (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนมิถุนายน 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • 1 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 3 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 4 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 5 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 6 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 7 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 11 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 12 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 13 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 14 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 17 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) เชษฐมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 18 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 21 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 22 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 25 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา  (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 26 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 28 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 29 มิถุนายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนกรกฎาคม 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • 1 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 2 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(ศ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 6 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 10 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 11 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๙ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 12 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 13 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 15 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 16 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 18 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 19 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 20 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 21 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ศุกรวาร(ศ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 22 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 25 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 27 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 28 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ศุกรวาร(ศ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 29 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา 
  (เฉพาะผู้ชาย)

 • 30 กรกฎาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนสิงหาคม 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • 2 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 3 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023
 • 5 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 6 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 9 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 11 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ศุกรวาร(ศ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 12 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 14 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 15 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 16 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสาธมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 17 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 19 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 22 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 24 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 26 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 27 สิงหาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023


ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนกันยายน 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • 1 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  ศุกรวาร(ศ) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 2 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 6 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๖ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 7 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 11 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 12 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 13 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 14 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) สาวนมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 18 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 20 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ วุธวาร(ว) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 21 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 22 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  ศุกรวาร(ศ) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 23 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 25 กันยายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนตุลาคม 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • 2 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา 
  (ทั้งชาย และหญิง)ตรงกับวันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 5 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๖ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 8 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะชาย)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๙ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 9 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 10 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 11 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 14 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) ภัทรปทมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 16 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 17 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 18 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 19 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 22 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 24 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 31 ตุลาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๒ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนพฤศจิกายน 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 • 2 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 4 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 5 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 6 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 7 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๙ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 9 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 12 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) อาสยุชมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 14 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 15 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 16 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 19 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 20 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 23 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 25 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 28 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  ภุมวาร(ภ) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 29 พฤศจิกายน 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 

ฤกษ์บวช ฤกษ์อุปสมบท ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวช เดือนธันวาคม 2566

*ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาสิกขานี้ เป็นเพียงฤกษ์มงคลในภาพรวมเท่านั้น หากต้องการความมงคลสูงสุดแก่ผู้สึก แนะนำให้ดูฤกษ์สึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้วันเดือนปีเกิดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 

 • 2 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 3 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 4 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 7 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) กิตติกมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 13 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 14 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 • 16 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 18 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  จันทรวาร(จ) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 20 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  วุธวาร(ว) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 21 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  ชีววาร(ช) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 22 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  ศุกรวาร(ศ) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 30 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  โสรวาร(ส) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023

 • 31 ธันวาคม 2566
  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
  ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
  อาทิจวาร(อ) มิคสิรมาส เบญจศก จ.ศ. 1385 , ค.ศ. 2023 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่
https://bit.ly/3qZ44ks

 

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล