รีเซต

ปฏิทินวันจีนตรุษจีน 12 ปี ตรงกับวันไหน ปีไหนชงตรง ปีไหนชงร่วม

 • 15 สิงหาคม 2565
 • 2,104

     วันตรุษจีนถือเป็นวันสำคัญในทุกๆ ปี เหตุที่วันตรุษจีนเป็นที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน สิ่งที่นอกเหนือจากการรวมตัวกันในเครือญาติเพื่อไหว้ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ไหว้บรรพบุรุษแล้วยังเป็นวันที่เริ่มไหว้ขอพรแก้ชง ทั้งผู้ที่ชงตรง และชงร่วมอีกด้วยค่ะ ซึ่งหากเราทราบวันตรุษจีนได้ล่วงหน้าก็จะสามารถเตรียมการแก้ชงสำหรับตัวเองและคนในครอบกันได้ล่วงหน้าค่ะ ในครั้งนี้ TrueID Horoscope ได้รวมปฏิทินวันจีนตรุษจีนล่วงหน้า 12 ปี ไว้เช็คกันได้ล่วงหน้าค่า

ปฏิทินจีนตรุษจีน 12 ปี ตรงกับวันไหน ปีไหนชง ปีไหนชงร่วม

ปฏิทินวันตรุษจีน 12 ปี

วันวันที่เดือนพ.ศ.ปีปีชงชงร่วม
อาทิตย์22มกราคม2566เถาะระกาเถาะ, ชวด, มะเมีย
เสาร์10กุมภาพันธ์2567มะโรงจอมะโรง, ฉลู, มะแม
พุธ29มกราคม2568มะเส็งกุนมะเส็ง, ขาล, วอก
พุธ18กุมภาพันธ์2569มะเมียชวดมะเมีย, เถาะ, ระกา
อาทิตย์7กุมภาพันธ์2570มะแมฉลูมะแม, มะโรง, จอ
พุธ26มกราคม2571วอกขาลวอก, มะเส็ง, กุน
พุธ14กุมภาพันธ์2572ระกาเถาะระกา, มะเมีย, ชวด
อาทิตย์3กุมภาพันธ์2573จอมะโรงจอ, มะแม, ฉลู
เสาร์23มกราคม2574กุนมะเส็งกุน, วอก, ขาล
พุธ11กุมภาพันธ์2575ชวดมะเมียชวด, ระกา, เถาะ
จันทร์31มกราคม2576ฉลูมะแมฉลู, จอ, มะโรง
อาทิตย์19กุมภาพันธ์2577ขาลวอกขาล, กุน, มะเส็ง

 

วันตรุษจีน 12 ปี

 • วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ปีเถาะ
  ปีชง ระกา ปีชงร่วม เถาะ, ชวด, มะเมีย

 • วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ปีมะโรง
  ปีชง จอ ปีชงร่วม มะโรง, ฉลู, มะแม

 • วันพุธที่ 29 มกราคม 2568 ปีมะเส็ง
  ปีชง กุน ปีชงร่วม มะเส็ง, ขาล, วอก

 • วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ปีมะเมีย
  ปีชง ชวด ปีชงร่วม มะเมีย, เถาะ, ระกา

 • วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2570 ปีมะแม
  ปีชง ฉลู ปีชงร่วม มะแม, มะโรง, จอ

 • วันพุธที่ 26 มกราคม 2571 ปีวอก
  ปีชง ขาล ปีชงร่วม วอก, มะเส็ง, กุน

 • วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2572 ปีระกา
  ปีชง เถาะ ปีชงร่วม ระกา, มะเมีย, ชวด

 • วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2573
  ปีจอ ปีชง มะโรง ปีชงร่วม จอ, มะแม, ฉลู

 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2574 ปีกุน
  ปีชง มะเส็ง ปีชงร่วม กุน, วอก, ขาล

 • วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2575 ปีชวด
  ปีชง มะเมีย ปีชงร่วม ชวด, ระกา, เถาะ

 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2576 ปีฉลู
  ปีชง มะแม ปีชงร่วม ฉลู, จอ, มะโรง
 •  
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2577 ปีขาล
  ปีชง วอก ปีชงร่วม ขาล, กุน, มะเส็ง

 

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

บทความที่คุณอาจสนใจ