รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี รายสัปดาห์ 3-9 เมษายน 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 31 มีนาคม 2566
 • 229

     มาเช็คฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 3-9 เมษายน 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 3-9 เมษายน 2566

ฤกษ์มงคลออกรถใหม่ ออกรถมือสองออกยวดยาน 

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 4 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 6 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 7 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 8 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

ฤกษ์มงคลแต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 •  3 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 4 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 5 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 6 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 7 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 8 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย

 

ฤกษ์มงคลจดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 4 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 5 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 6 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 7 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 8 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรสฤกษ์มงคลคลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอดฤกษ์มงคลเดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 4 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 7 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 8 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล 

 

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 4 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 6 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 8 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้านฤกษ์มงคลวางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 4 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 6 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 8 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

ฤกษ์มงคลเปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขายของออนไลน์
 • 4 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ผับ บาร์ 
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจไอที การสื่อสาร
 • 6 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 7 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 8 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 9 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่ฤกษ์มงคลอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 4 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)


ฤกษ์มงคลเริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 4 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 8 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงานฤกษ์มงคลศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 4 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 5 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 6 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 7 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 8 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 9 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนเมษายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!