รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนเมษายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 14 มีนาคม 2566
 • 2,188

      ฤกษ์ยามดี เดือนเมษายน 2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนเมษายนนั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนเมษายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 8 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 17 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 18 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 29 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 ไม่สามารถทำได้ในวัน
2 ,4 ,6 ,7 ,11 ,13 ,14 ,15 ,20
21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย 

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 
13 ,14 ,17 ,18 ,20 ,21 ,23 
24 ,25 ,26 ,27 ,28 


3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 
13 ,14 ,17 ,18 ,20 ,21 ,23 
24 ,25 ,26 ,27 ,28 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,11 ,13 ,15 ,17 
20 ,21 ,23 ,24 ,26 ,28 ,29 


5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 4 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,11 ,13 ,14 ,15 ,17
  20 ,21 ,23 ,25 ,26 ,27 ,29 

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 ,14 
15 ,19 ,20 ,21 ,23 ,24 ,
25 ,26
28 ,29 ,

 7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 
14 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,
24
25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขายของออนไลน์
 • 4 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ผับ บาร์ 
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจไอที การสื่อสาร
 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านความงาม
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวของสวยวาม เครื่องประดับ
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 18 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับทนาย กฎหมาย
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับ เด็กอ่อน
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 27 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับ กิ๊ฟช๊อป ของชำร่วย
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 ,14 , 17 ,20
21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,
28 ,29 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 27 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 29 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน
4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,13 ,14 ,15 ,17 
18 ,20 ,21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 19 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 ,4 ,6 ,7 ,8 ,13 ,15 ,17 ,20 ,
21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 8 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 22 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 24 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 25 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 30 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 , 13 ,14 
18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,
27 ,28 ,29 , 

บทความที่คุณอาจสนใจ