รีเซต

ปฏิทินวันดิถีมหาโชค 2566 ฤกษ์ยามงามดี วันดี วันทำการมงคล วันดิถีมหาโชคตรงกับวันไหน

 • 08 พฤศจิกายน 2565
 • 24,735

     เซฟเก็บไว้ได้เลยกับปฏิทินวันดิถีมหาโชค ปี 2566 วันดิถีมหาโชคเป็นวันดี ฤกษ์มงคลในการประกอบกิจการงานมงคลต่างๆ ในวันดิถีมหาโชคนั้นแบ่งออกมาได้ 5 ประเภทแล้ววันดิถีมหาโชคนั้นเป็นวันอะไร มีอะไรบ้างมาดูกันค่า

 

ปฏิทินวันดิถีมหาโชค 2566 วันดี วันทำการมงคล

วันดิถีมหาโชคแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ดิถีอำมฤตโชค
  เป็นวันที่ประกอบการได้ก็จะได้ลาภผล และได้รับความราบรื่น นับว่าเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุด ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นข้างแรม แต่ที่ได้รับความนิยมสุดคือข้างขึ้น

 • ดิถีมหาสิทธิโชค
  เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการทำการมงคล งานสำคัญระยะสั้น ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือข้างขึ้น

 • ดิถีสิทธิโชค
  เป็นฤกษ์ที่ให้ลาภผล เหมาะกับการทำงานโครงการระยะยาว ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือข้างขึ้น

 • ดิถีชัยโชค
  เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการแข่งขันเพื่อรับชัยชนะสามารถใช้ได้ทั้งข้างขึ้นข้างแรม

 • ดิถีราชาโชค
  เป็นฤกษ์มงคลที่ใช้ในการเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่ เพื่อขอความอุปถัมภ์ สามารถใช้ได้ทั้งข้างขึ้นข้างแรม

 

วันดิถีมหาโชค เดือนมกราคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

 

วันดิถีมหาโชค เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันดิถีมหาโชค เดือนมีนาคม 2566

 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
 • วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

 

วันดิถีมหาโชค เดือนเมษายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566


วันดิถีมหาโชค เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
 • วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
 • วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
 • วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

 

วันดิถีมหาโชค เดือนมิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
 • วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

 

วันดิถีมหาโชค เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
 • วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

 

วันดิถีมหาโชค เดือนสิงหาคม 2566

 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
 • วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
 • วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

 


วันดิถีมหาโชค เดือนกันยายน 2566

 • วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
 • วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566


วันดิถีมหาโชค เดือนตุลาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
 • วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
 • วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

 

วันดิถีมหาโชค เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

 

วันดิถีมหาโชค เดือนธันวาคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2566
 • วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2566

 

วันดิถีอำมฤตโชค ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
 • วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2566

 

วันดิถีมหาสิทธิโชค ปี 2566

 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
 • วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
 • วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
 • วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
 • วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2566


วันดิถีสิทธิโชค ปี 2566

 • วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566
 • วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
 • วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2566
 • วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2566 

 

วันดิถีชัยโชค ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
 • วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2566

 

วันดิถีราชาโชค ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
 • วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
 • วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
 • วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
 • วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2566


บทความที่คุณอาจสนใจ