รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี รายสัปดาห์ 10-16 เมษายน 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 07 เมษายน 2566
 • 187

     มาเช็คฤกษ์ดีรายสัปดาห์ ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 10-16 เมษายน 2566

ฤกษ์มงคลออกรถใหม่ ออกรถมือสองออกยวดยาน 

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 11 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 13 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

ฤกษ์มงคลแต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 11 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 13 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 14 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมายฤกษ์มงคลจดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 13 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรสฤกษ์มงคลคลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 11 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 


ฤกษ์มงคลเดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 14 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 15 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้านฤกษ์มงคลวางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 11 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

ฤกษ์มงคลเปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านความงาม
 • 11 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 13 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 14 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวของสวยวาม เครื่องประดับ
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภทฤกษ์มงคลอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 เมษายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)

 

ฤกษ์มงคลเริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

 

ฤกษ์มงคลศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 11 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 12 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 13 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 14 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 15 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 16 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนเมษายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!