รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 18 มกราคม 2565
 • 12,969

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 5 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,14 ,16 ,17
  18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,15, 16
  17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 , 26

 


3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 , 9 , 12 ,13 , 15 ,16
  17 ,18 ,19, 20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26 4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,16 ,17 ,19
  20 ,21 , 22 ,23 ,25 ,26 ,

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 , 9 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 
  17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 , 23 ,24 ,25 ,26 

 


6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 , 9 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16
  17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 , 23 ,24 ,25 ,26


7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,14 ,16 
  17 ,19 , 20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจด้านการบันเทิง  ร้านอาหาร
 • 5 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉาะธุรกิจโรงงาน การผลิตต่างๆ
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจด้านการบันเทิง ของสวยงาม ร้านอาหาร
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การเดินทาง
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการศึกษา หรือสำนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุุกประเภท

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,15 ,16 
  17 , 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 , 9 ,12 ,13 ,16 ,17
  18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 
  18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 24 ,25 ,2611) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 12 ,13 ,15 ,16 ,17
  18 ,19 ,20 ,21 ,23 , 24 ,25 ,26 

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล