รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนเมษายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 17 มีนาคม 2564
 • 84,510

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนเมษายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนเมษายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 8 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 9 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 18 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 19 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 25 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 29 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 30 เมษายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 / 5 / 6 / 7 / 12 / 13 / 14 
  17 / 21 / 24 / 26 / 28

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 8 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 18 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 23 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 29 เมษายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 / 5 / 6 / 7 / 9 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 
  19 / 21 / 22 / 24 /  25 / 26 / 28 / 30 

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 9 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 23 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 29 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 /4 / 5/ 6 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14/ 15/ 16 / 17
  18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28/ 30

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 9 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 11 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 15 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 25 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 30 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 
  18/ 21/ 24 / 26 / 27 / 28 / 29

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 / 5 / 6 / 7 / 9 / 12 / 13 / 14 / 17 / 21 / 24 / 28

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 16 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 25 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 30 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 / 5  / 6  / 7 /   10 /   12 /   13 /  14 /  15 
  17 /  18 /  21 /  24 /  26 /  27 /  28 /  29 

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 8 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 9 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 11 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 18 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 20 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 26 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 27 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 29 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 30 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3  / 5  / 6  / 7  / 12  / 13  / 14  / 15 
  17  / 21  / 24  / 25  / 28  / 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 เมษายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 5  / 3  / 6  / 7  / 10  / 12  / 13  / 14  / 17 
  21  /
  24  / 25  / 26  / 27  / 28  /

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 8 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 19 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 23 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 25 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 29 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 30 เมษายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3  / 5  / 6  / 7  / 9  / 12  / 13  / 14  / 17  
  18  / 20  / 
  21  / 24  / 26  / 27  / 28  

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 8 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 18 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 19 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 23 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 25 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 29 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 30 เมษายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3  / 5  / 6  / 7  / 9  / 12  / 13  / 14 
  17  / 21  /
  24  / 26  / 28  

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!
เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล