รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล รายสัปดาห์ 22 -28 พฤษภาคม 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 20 พฤษภาคม 2566
 • 207

     มาเช็คฤกษ์ดีรายสัปดาห์ ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 22 -28 พฤษภาคม  2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 22 -28 พฤษภาคม 2566

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 28 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสองฤกษ์มงคลแต่งงาน/ หมั้น

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

ฤกษ์มงคลจดทะเบียนสมรส

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรสฤกษ์มงคลคลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

ฤกษ์มงคลเดินทางไกล

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 24 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

ฤกษ์มงคลวางเสาเอก ลงเสาเอก

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 27 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ฤกษ์มงคลเปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอสังหริมทรัพย์
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการซ่อมแซม
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่ฤกษ์มงคลอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

ฤกษ์มงคลเริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน

ฤกษ์มงคลศัลยกรรม

 • 22 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 23 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 24 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 26 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 27 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 28 พฤษภาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนเมษายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!