รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนสิงหาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 19 กรกฎาคม 2565
 • 1,377

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนสิงหาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนสิงหาคม 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 3 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 10 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 12 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 14 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 24 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 28 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 29 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 11 , 13 , 16
  17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
  25 , 26 , 27 , 30 , 31 , 

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 7 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 10 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 20 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 26 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 12, 13 
  14 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22, 23 , 24
  25 , 27 , 28 , 29 , 30, 31 , 

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 7 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 10 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 20 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 
  14 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 
  25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 

 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 13 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,12
  14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 ,22 , 24
  25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 315) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 , 13 , 15
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24
  25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 8 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 10 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 23 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 11 , 12 , 13
  14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22
  24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11
  12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20
  21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28
  30 , 31

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์
 • 3 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ ธุรกิจบันเทิง
 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ ยารักษาโรค โรงพยาบาล คลีนิค
 • 10 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและหุ้น
 • 12 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการเงิน
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 23 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเนส ที่ออกกำลังกาย
 • 24 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับหุ้น การเงิน
 • 28 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอุาหารเสริม 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 11 , 13 , 14 , 16
  17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 25 , 26
  27 , 29 , 30 , 31 , 

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 8 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 28 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 10 , 11 , 12 , 13
  14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
  24 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 , 

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 
  12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 
  20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 
  28 , 29 , 30 , 31 , 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 13 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 23 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,
  11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,
  19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 ,
  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 

 


ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล