รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 19-25 ธันวาคม 2565

 • 18 ธันวาคม 2565
 • 953

     มาเช็คฤกษ์ดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 19-25 ธันวาคม2565 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 19-25 ธันวาคม 2565

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 25 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 21 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 20 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ เกี่ยวกับโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์และยา
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 25 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่


9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 20 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 21 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 22 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 24 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 25 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนธันวาคมออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!