รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนธันวาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 28 พฤศจิกายน 2565
 • 962

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนธันวาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนธันวาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 7 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 9 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20
  22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
  17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
  30, 31

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
  15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26
  27, 28, 30, 31 4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 12 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17
  18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27
  29, 30, 31

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16
  17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29
 • 30, 31

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13
  14, 16, 17, 18, 19, 20,
  22, 24
  27, 28, 29, 30, 31

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14
  16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27
  28, 29, 30, 31

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ การประชาสัมพันธ์
 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแปรรูป ผลไม้แปรรูป
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 9 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องรางของคลัง
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ค้าขายออนไลน์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ เกี่ยวกับโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์และยา
 • 20 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ เกี่ยวกับโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์และยา
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16
  17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27
  28, 29, 30, 31

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะชาย)
 • 13 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18
  19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29
  31

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงานไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18
  19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17
  18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28
  29, 30, 31, 

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy