รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนกันยายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 18 สิงหาคม 2565
 • 1,113

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนกันยายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนกันยายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 7 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 8 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 19 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 27 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17,18
20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30


2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 5 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 8 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 20 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
19, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 5 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 8 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 20 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
19, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 6 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17
20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19
20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 30

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19
20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับผู้ชาย อุปกรณ์กีฬา
 • 6 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ ร้านขายของชำร่วย
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมและสุขภาพ 
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการศึกษา
 • 19 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารงาน
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับขายของมือสอง หรือร้านซ่อม
 • 25 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 29 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับ ของสวยงาม

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
17, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, 30

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท  (เฉพาะผู้ชาย)
 • 6 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 21 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
19, 20,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
20, 22, 
23, 26, 27, 28, 29, 30,

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 19 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy