รีเซต

อ.คฑา ชวนร่วมพิธีโบราณ 'บูชาดาวนพเคราะห์' วัดเขตร์นาบุญญาราม เงินทองมั่งคั่ง เปี่ยมความสุข

  • 10 กุมภาพันธ์ 2565
  • 70

อ.คฑา ชวนร่วมพิธีโบราณ ‘บูชาดาวนพเคราะห์’ วัดเขตร์นาบุญญาราม เงินทองมั่งคั่ง เปี่ยมความสุข

อ.คฑา ชินบัญชร พรีเซ็นเตอร์ เที่ยวไทยรับพลังบวก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนคนไทยร่วมงาน “งานบูชาดาวนพเคราะห์ ปีขาลมั่นคง เงินทองมั่งคั่ง พร้อมพรั่งความสุข” จัดขึ้นวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งเปิดพิธีโบราณที่สืบทอดมายาวนานถึง 188 ปี โดยอานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาวเป็นการไปสัมผัสพลังแห่งธรรมะและดวงดาว เป็นการอธิษฐานจิตสั่งสมบารมีจากการขอพรจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ เพราะการบูชาดาวมีความเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง ได้ผลานิสงส์มากประมาณมิได้

“งานบูชาดาวนพเคราะห์ยังถือเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ 2 แผ่นดิน ได้แก่ ไทย-เวียดนาม เพราะวัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี มาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธฝ่ายมหายาน เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอดชั่วอายุ” อ.คฑา กล่าว

อ.คฑา ชินบัญชร กล่าวอีกว่า การบูชาดาวจริงๆ คือ การขอบคุณธรรมชาติ ของบคุณดวงดาว ขอบคุณท้องฟ้า ขอบคุณพระจันทร์ ขอบคุณพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่าง ให้ความสุข ให้อากาศที่ดี ให้ฤดูกาลตามเวลา และที่สำคัญให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง ถ้าเรามีชีวิตอยู่ภายใต้ดวงดาวอย่างมีสติ เราก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ราบรื่น รุ่งเรือง ร่ำรวย และอยู่เย็นเป็นสุข ตามความเชื่อ และเป็นการกระตุกเตือนใจเรา เรียกสติเราให้แต่ละปีของเรา ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ระวังเรื่องเอกสารคดีความ ระวังเรื่องสุขภาพ ระวังอุบัติเหตุ ระวังความขัดแย้ง ระวังเรื่องอารมณ์

อ.คฑา ชินบัญชร กล่าวอีกว่า สมมุติใครตกดาวราหู ให้ระวังเคราะห์ร้าย ระวังญาติพี่น้อง ก็ต้องดูแลสุขภาพญาติพี่น้อง ใครตกดาวเสาร์ หรือดาวพุธ ต้องระมัดระวังเรื่องทุกขลาภ เช่น อาจจะมีโชคลาภ แต่อาจได้มาแล้ว อาจจะมีเรื่องอื่นๆให้เสียเงินไป ดาวritศุกร์ ใครตกต้องดาวดวงนี้ อาจต้องระวังอารมณ์ขึ้นลง เรื่องเกี่ยวกับความรัก ดาวพระอาทิตย์ คือความเจริญรุ่งเรือง ใครตกดาวนี้ถือว่าค่อนข้างดี เป็นต้น

“เป็นกุศโลบายของอนัมนิกาย และของจีนนิกายที่เตือนใจเรา ให้เราดำเนินชีวิตตั้งแต่ต้นปีอย่างมีความสุข และถือเป็นการเฉลิมฉลองพระจันทร์แรกของตรุษจีน คือ ขึ้น 15 ค่ำแรกของตรุษจีน ซึ่งมักจะตรงกับวันมาฆะบูชาโดยประมาณ เป็นวันเฉลิมฉลอง สิ้นสุดการเฉลิมฉลองของปีใหม่ เป็นวันแขวนโคมไฟ เป็นวันที่นำเอาพลังของดวงดาวทั้ง 9 ส่งพลังให้กับชีวิต เป็นวันที่ทำให้เรา มีสติรู้ตื่น อยู่อย่างไม่ประมาท ไปตลอดทั้งปี” อ.คฑากล่าว

ทั้งนี้ งานบูชาดาวนพเคราะห์ เป็นพิธี “จุดเทียนบูชาดวงดาว” โดยทุกวัดอนัมนิกายจะมีการจัดพิธีนี้ แต่วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จะมีความแตกต่างออกไป เพราะเป็นการจุดเทียมตามประเพณีโบราณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลต้องทำพิธีในพระอุโบสถ วัดเขตร์นาบุญญาราม หรือที่ลานบูชาหน้าวัด

นอกจากนี้ ยังเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญมาบูชาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ และโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลยิ่งแก่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี และนักท่องเที่ยวที่ร่วมงานบูชาดาวฯ

งานบูชาดาวนพเคราะห์ ปีขาลมั่นคง เงินทองมั่งคั่ง พร้อมพรั่งความสุข จะจัดขึ้นในวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โดยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.09 น. ขอเชิญทุกท่านชมขบวนบูชาดาว จำนวน 19 ขบวน และ ร่วมพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ เสริมบารมีแห่งแผ่นดิน” เพื่อเสริมดวงเมืองให้เข้มแข็งและเปี่ยมบารมี อันจะส่งผลให้ทุกชนทุกเหล่าในประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ท่านจะได้ร่วมบูชาดาวประจำวันเกิด ทำพิธีแก้ชงสะเดาะเคราะห์เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ให้ชีวิตราบรื่นตลอดปี 2565