รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีระกา ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 3,084

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีระกา วันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีระกา (ปีไก่) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีระกา

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีระกา คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีระกา คือ ทิศตะวันออก

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีระกาคือ

 • 07.00 – 08.59 น.     09.00 – 10.59 น.     17.00 – 18.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีระกาคือ

 • 05.00 – 06.59 น.     19.00 – 20.59 น.     23.00 – 00.59 น.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    5 ม.ค.   9 ม.ค.   13 ม.ค.   17 ม.ค.   21 ม.ค.   25 ม.ค.   29 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   8 ม.ค.   20 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   7 ม.ค.   19 ม.ค.   31 ม.ค.
 • วันให้ร้าย     2 ม.ค.   4 ม.ค.   14 ม.ค.   16 ม.ค.    26 ม.ค.   28 ม.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    3 ก.พ.   7 ก.พ.   11 ก.พ.   15 ก.พ.   19 ก.พ.   23 ก.พ.   27 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   2 ก.พ.   14 ก.พ.   26 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   1 ก.พ.   13 ก.พ.   25 ก.พ.
 • วันให้ร้าย     8 ก.พ.   10 ก.พ.   20 ก.พ.   22 ก.พ.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    3 มี.ค.   7 มี.ค.   11 มี.ค.   15 มี.ค.   19 มี.ค.   23 มี.ค.   27 มี.ค.   31 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   10 มี.ค.   22 มี.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   9 มี.ค.   21 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย    4 มี.ค.   6 มี.ค.   16 มี.ค.   18 มี.ค.    28 มี.ค.   30 มี.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    4 เม.ย.   8 เม.ย.   12 เม.ย.   16 เม.ย.   20 เม.ย.   24 เม.ย.   28 เม.ย.   
 • วันถูกโฉลก   3 เม.ย.   15 เม.ย.   27 เม.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   2 เม.ย.   14 เม.ย.   26 เม.ย.
 • วันให้ร้าย    9 เม.ย.   11 เม.ย.   21 เม.ย.   23 เม.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    2 พ.ค.   6 พ.ค.   10 พ.ค.   14 พ.ค.   18 พ.ค.   22 พ.ค.   26 พ.ค.   30 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   9 พ.ค.   21 พ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   8 พ.ค.   20 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     3 พ.ค.   5 พ.ค.   15 พ.ค.   17 พ.ค.   27 พ.ค.   29 พ.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    3 มิ.ย.   7 มิ.ย.   11 มิ.ย.   15 มิ.ย.    19 มิ.ย.   23 มิ.ย.   27 มิ.ย.   
 • วันถูกโฉลก   2 มิ.ย.   14 มิ.ย.   26 มิ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   1 มิ.ย.   13 มิ.ย.   25 มิ.ย.
 • วันให้ร้าย     8 มิ.ย.   10 มิ.ย.   20 มิ.ย.   22 มิ.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    1 ก.ค.   5 ก.ค.   9 ก.ค.   13 ก.ค.  17 ก.ค.   21 ก.ค.   25 ก.ค.   29 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   8 ก.ค.   20 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   7 ก.ค.   19 ก.ค.   31 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 ก.ค.   4 ก.ค.   14 ก.ค.   16 ก.ค.    26 ก.ค.   28 ก.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    2 ส.ค.   6 ส.ค.   10 ส.ค.   14 ส.ค.    18 ส.ค.   22 ส.ค.   26 ส.ค.   30 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   1 ส.ค.   13 ส.ค.   25 ส.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   12 ส.ค.   24 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     7 ส.ค.   9 ส.ค.   19 ส.ค.   21 ส.ค.   31 ส.ค

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    3 ก.ย.   7 ก.ย.   11 ก.ย.   15 ก.ย.   19 ก.ย.   23 ก.ย.   27 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   6 ก.ย.   18 ก.ย.   30 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   5 ก.ย.   17 ก.ย.   29 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     2 ก.ย.   12 ก.ย.   14 ก.ย.   24 ก.ย.   26 ก.ย

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    1 ต.ค.   5 ต.ค.   9 ต.ค.   13 ต.ค.    17 ต.ค.   21 ต.ค.   25 ต.ค.   29 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   12 ต.ค.   24 ต.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   11 ต.ค.   23 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     6 ต.ค.   8 ต.ค.   18 ต.ค.   20 ต.ค.   30 ต.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์    2 พ.ย.   6 พ.ย.   10 พ.ย.   14 พ.ย.   18 พ.ย.   22 พ.ย.   26 พ.ย.   30 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก   5 พ.ย.   17 พ.ย.   29 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   4 พ.ย.   16 พ.ย.   28 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     1 พ.ย.   11 พ.ย.   13 พ.ย.   23 พ.ย.   25 พ.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีระกา

 • วันสมพงศ์     4 ธ.ค.   8 ธ.ค.   12 ธ.ค.   16 ธ.ค.  20 ธ.ค.   24 ธ.ค.   28 ธ.ค.   
 • วันถูกโฉลก   11 ธ.ค.   23 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   10 ธ.ค.   22 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     5 ธ.ค.   7 ธ.ค.   17 ธ.ค.   19 ธ.ค.    29 ธ.ค.   31 ธ.ค.

 

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu