รีเซต

ฤกษ์ดีวันดีตามดวงวันเกิด วันดีพารวย วันร้ายพาซวย ของผู้เกิดทั้ง 7 วัน โดย อ.เจน เปิดลิขิต ธูปพยากรณ์

 • 24 มีนาคม 2564
 • 13,971

     ฤกษ์ดี วันดีเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อทำสิ่งสำคัญๆ เช่นขึ้นบ้านใหม่ คลอด หรือออกรถ แต่การทำใบขับขี่ เปิดบัญชี การเซ็นสัญญาก็เป็นวันสำคัญที่ควรเลือกวันที่มีฤกษ์ดีในการเริ่มต้นด้วยค่ะ ในวันนี้ อ.เจน เปิดลิขิต ธูปพยากรณ์ จะมาเผยฤกษ์มงคลของคนทั้ง 7 วันให้ได้ทราบกันค่ะ

วันดีตามดวงวันเกิด


วันร้ายตามดวงวันเกิด

 

วันดีวันร้ายสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์

 • วันดีสำหรับทำบัตรประชาชน หรือใบขับขี่นั้นก็คือ วันพุธ
 • ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำบัตรประชาชน และใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก็คือ วันจันทร์

 • ในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับสำหรับวันดีในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นคือ วันเสาร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นก็คือ วันอาทิตย์

 • วันดีในการเซ็นสัญญากู้ยืมเงินซื้อบ้าน หรือนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นก็คือ วันพุธ
  วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้าน หรือนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือ วันจันทร์

 • วันดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นคือ วันอังคาร
  วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือ วันพุธ

 • วันดีในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์คือ วันเสาร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำศัลยกรรม หรือการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก็คือ วันจันทร์

 • วันดีในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก็คือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการไปพบแพทย์ หรือตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นก็คือ วันเสาร์

 


วันดีวันร้ายสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์

 • วันดีในการทำบัตรประชาชนในการทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นก็คือ วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำบัตรประชาชน หรือทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั่นก็คือ วันพฤหัสบดี

 • วันดีในการเปิดบัญชีธนาคารของ ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์คือ วันอาทิตย์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์คือ วันอังคาร

 • วันดีในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้านนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นก็คือ วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้าน หรือนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นก็คือ วันพุธ

 • วันดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั่นก็คือ วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นก็คือ วันจันทร์

 • วันดีในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั่นก็คื วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ในการทำศัลยกรรม และการผ่าตัดนั่นก็คือ วันเสาร์

 • วันที่ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ และดีนั่นก็คือ วันอาทิตย์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นก็คือ วันศุกร์

 


วันดีวันร้ายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

 • วันดีในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดวัน นั่นก็คือ วันอังคาร
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นคือ วันพฤหัสบดี

 • วันดีในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นคือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนั่นก็คือ วันจันทร์

 • วันดีในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนั่นก็คือ วันพฤหัสบดี
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นก็คือ วันจันทร์

 • วันดีในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้านนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญญากู้เงินในการซื้อบ้านนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนั่นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นก็คือ วันพุธ

 • วันดีในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นก็คือ วันพฤหัสบดี
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นก็คือ วันอาทิตย์

 • วันดีในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นก็คือ วันพฤหัส


วันดีวันร้ายสำหรับ ผู้ที่เกิดในวันพุธ

 • วันดีในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คื วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันจันทร์

 • วันดีในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันเสาร์

 • วันดีในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้าน หรือนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญญากู้เงินเพื่อซื้อบ้านนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันพฤหัสบดี

 • วันดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันพฤหัสบดี
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั้นก็คือ วันศุกร์

 • วันดีในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นก็คือ วันพฤหัสบดี

 • วันดีในการพบธาตุเพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั่นก็คือ วันพฤหัสบดี
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั่นก็คือ วันอาทิตย์

 

วันดีวันร้ายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • วันดีในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันอังคาร
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันพฤหัสบดี

 • วันดีในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นก็คือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันศุกร์

 • วันดีในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้านนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นก็คือ วันอังคาร
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้านนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันศุกร์

 • วันดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันพฤหัส

 • วันดีในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันอังคาร
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นก็คือ วันศุกร์

 • วันดีในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันเสาร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นก็คือ วันพุธวันดีวันร้ายสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์

 • วันดีในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ นั่นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั่นก็คือ วันพุธ

 • วันดีในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นก็คือ วันพฤหัสบดี
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นก็คือ วันศุกร์

 • วันดีในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นก็คือ วันพุธ

 • วันดีในการเซ็นสัญญากู้เงินเพื่อซื้อบ้านนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นก็คือ วันอังคาร
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้านการนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั่นก็คือ วันพฤหัส

 • วันดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นก็คือ วันอาทิตย์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั่นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นก็คือ วันอังคาร
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั่นก็คือ วันจันทร์

 

วันดีวันร้ายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

 • วันดีในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันพฤหัสบดี
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันศุกร์

 • วันดีในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นก็คือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นก็คือ วันอังคาร
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงโชคสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันพฤหัสบดี

 • วันดีในการเซ็นสัญญากู้เงินเพื่อซื้อบ้านนัดรับเงินสดสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันพฤหัส
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเซ็นสัญญากู้เงินซื้อบ้านการนัดรับเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันศุกร์

 • วันดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันพุธ
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันอังคาร

 • วันดีในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นก็คือ วันจันทร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำศัลยกรรมการผ่าตัดสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นก็คือ วันพุธ

 • วันดีในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันศุกร์
 • วันที่ควรหลีกเลี่ยงในการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือ วันอังคาร


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก อ.เจน เปิดลิขิต ธูปพยากรณ์
Youtube : horo heal

วันดีพารวย วันร้ายพาซวย ตามดวงวันเกิด

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี วันดี เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ปี 2564 โดย อ.เจน เปิดลิขิต ธูปพยากรณ์


สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 สีมงคลที่ใส่ได้ตลอดปี

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล