รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนมีนาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • 15,959 3

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2563 เดือนมีนาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนมีนาคม

ฤกษ์ดี วันดี รายเดือน ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ฤกษ์ออกรถ

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 6 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 7 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 18 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 19 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 21 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 26 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า

 

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 6 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย 
 • 18 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย 
 • 21 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 19 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

4)  ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 6 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 19 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 21 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 26 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 มีนาคม 2563     สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 มีนาคม 2563   สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 6 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 8 มีนาคม 2563     สามารถขอเจรจาได้
 • 10 มีนาคม 2563   สามารถขอเจรจาได้
 • 14 มีนาคม 2563   สามารถขอเจรจาได้
 • 16 มีนาคม 2563   สามารถขอเจรจาได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 18 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 26 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี 
 • 5 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 6 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 7 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ 
 • 18 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ 
 • 19 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ 
 • 21 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 7 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 6 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 7 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 18 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 19 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 27 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 31 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้

10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนมีนาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 6 มีนาคม 2563     ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 7 มีนาคม 2563     สามารถทำการได้
 • 16 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 17 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 18 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 19 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2563   สามารถทำการได้
 • 26 มีนาคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอความรัก


โดย ทีมงาน a ดวง

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563 มงคลตลอดปี โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscope


กระเป๋าสตางค์สีดูดทรัพย์ ตามวันเกิด 2563 / 2020 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน โดย TrueID Horoscope

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล