รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2562 เดือนตุลาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 25 กันยายน 2562
 • 15,719 2

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2562 เดือนตุลาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี เดือนตุลาคม 2562

 

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกรถ ใหม่ / เก่า นำเรือ-รถใหม่ / เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1 ตุลาคม 2562           นำยานยนต์ออกจากอู่ดี  ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 4 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 9 ตุลาคม 2562           นำเรือ-ยวดยานใหม่ / เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี
 • 11 ตุลาคม 2562         นำยานยนต์ออกจากอู่ดี  แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 14 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 16 ตุลาคม 2562         ออกรถยนต์มือสองดี ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 19 ตุลาคม 2562         นำยวดยานมือสองออกจากอู่ดี / ใหม่เสี่ยงนับแต่นี้ไปถึงสิ้นเดือน จะมีเหตุล้มดัง!
 • 24 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 26 ตุลาคม 2562         นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี
 • 29 ตุลาคม 2562         นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 3 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 5 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 6 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 7 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 8 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 13 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 14 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 15 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 16 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 17 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 18 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 20 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 21 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 29 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 2 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 3 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 5 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 9 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 11 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 12 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 14 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 15 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 17 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 18 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 19 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 21 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 23 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 24 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 27 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ

ฤกษ์บวช เดือนตุลาคม 2562

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1 - 8 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 10 - 11 ตุลาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 13 - 23 ตุลาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 25 - 26 ตุลาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 - 31 ตุลาคม 2562        สามารถกระทำการได้ตามปกติ


5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 6 ตุลาคม 2562           ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 13 ตุลาคม 2562         ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 20 ตุลาคม 2562         ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 27 ตุลาคม 2562         ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน


6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน 


7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน

 • 1 ตุลาคม 2562           ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 4 ตุลาคม 2562           ซื้อโทรศัพท์ฯ ดี
 • 9 ตุลาคม 2562           ซื้อโทรศัพท์ฯ ดี
 • 11 ตุลาคม 2562         ซื้อ smart device/โทรศัพท์ฯ ดี
 • 14 ตุลาคม 2562         ซื้อ smart device/โทรศัพท์ฯ ดี
 • 16 ตุลาคม 2562         ซื้อ smart device/โทรศัพท์ฯ ดี
 • 19 ตุลาคม 2562         ซื้อโทรศัพท์ฯ ดี
 • 24 ตุลาคม 2562         ซื้อ smart device/โทรศัพท์ฯ ดี
 • 26 ตุลาคม 2562         ซื้อ smart device/โทรศัพท์ฯ ดี
 • 29 ตุลาคม 2562         ซื้อ smart device/โทรศัพท์ฯ ดี
 • 31 ตุลาคม 2562         ซื้อโทรศัพท์ฯ ดี

 

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 2 ตุลาคม 2562           ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขาฯ
 • 4 ตุลาคม 2562           ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 5 ตุลาคม 2562           ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตรายท้ามฤตยู ที่สูงชันทุกรูปแบบ
 • 6 ตุลาคม 2562           เลี่ยงเดินทางไกลทั้งขาไป-กลับ ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตราย ท้ามฤตยูทุกรูปแบบ
 • 8 ตุลาคม 2562           ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตราย
 • 11 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 15 ตุลาคม 2562         ห้ามตั้งแค้มป์พักแรม+เที่ยวป่า
 • 17 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา ห้ามกำหนดเดินทางไกล(ยกเว้นขากลับ) โดยเฉพาะประเทศแถบขั้วโลกเหนือ
 • 18 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 19 ตุลาคม 2562         ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรมขาดการบำรุงรักษา
 • 25 ตุลาคม 2562         เลี่ยงเดินทางไกลทั้งขาไป-กลับ ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 28 ตุลาคม 2562         ห้ามเข้าสถานที่ๆ เป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณ-พิธีกรรมกึ่งมนต์ดำ
 • 30 ตุลาคม 2562         ห้ามตั้งแค้มป์พักแรม+เที่ยวป่าฯ


9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ /ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 1 ตุลาคม 2562           ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ตลาดน้ำ ท่องเที่ยวทางน้ำ กิจการน้ำดื่มฯ
 • 2 ตุลาคม 2562           ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/สลักหินฯ  ฤกษ์ดีในการเริ่ม "อาชีพยุคใหม่" อย่างบล็อกเกอร์ (Blogger)
 • 3 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 4 ตุลาคม 2562           ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์ ฤกษ์ดีในการเริ่มกิจการหัตถกรรม
 • 5 ตุลาคม 2562           เริ่มขุดค้นทางโบราณคดี/ธุรกิจย่อยหิน-งานสลักดี
 • 6 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 7 ตุลาคม 2562           สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 8 ตุลาคม 2562           ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ ห้ามรื้อถอนซ่อมโครงสร้าง/เครื่องจักรกลหนัก
 • 9 ตุลาคม 2562           ฤกษ์ดีในการตั้งบริษัทรับขนส่งสินค้าทั้งการรับ/ส่งทั่วประเทศ แต่ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 10 ตุลาคม 2562         ห้ามริเริ่มงานก่อสร้างทุกประเภทเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 11 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์ ฤกษ์ดีสำหรับธุรกิจประเภท "ซื้อมา-ขายไป"
 • 12 ตุลาคม 2562         ดีในกิจการเพาะปลูกใบยาสูบ เฉพาะพันธุ์ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่าง คือ "พันธุ์เบอร์เลย์/Burley"
 • 13 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีสำหรับจัดมหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ
 • 14 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีในการเปิดร้านอาหารผลิต/จำหน่ายของที่ระลึกฯลฯ การเริ่มทำธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อม เช่น แบกหามเสลี่ยงตามแหล่งท่องเที่ยว
 • 15 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีเหมาะในการเริ่มกิจการรับซื้อ-ขายของเก่า ห้ามรื้อถอนซ่อมโครงสร้าง/เครื่องจักรกลหนักทุกประเภท
 • 16 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ตลาดน้ำฯ
 • 17 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/สลักหินฯ
 • 18 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์ นิติกรรมจำหน่าย-ไถ่ถอนสังหา-อสังหาริมทรัพย์ดี ฤกษ์ดีในการเริ่มกิจการหัตถกรรม
 • 19 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 20 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจเริ่มอาชีพ อาทิ "ค้าขายทั่วไป"
 • 21 ตุลาคม 2562         ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 22 ตุลาคม 2562         ดำเนินธุรกิจเครื่องประดับ-โลหะมีค่าอัญมณีดี ฤกษ์ที่ในกิจการ "เผาพลอย"
 • 23 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการซื้อ-ขายรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ และสินค้าไอทีทุกประเภท แต่ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ/ชายทะเล
 • 24 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มเปิดสถาบันสอนผู้พิการฯ แต่ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 25 ตุลาคม 2562         ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 26 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีในการริเริ่มปลูกพืชแนวใหม่ ผู้เขียนขอแนะนำ "ต้นปลาไหลเผือก"
 • 27 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 ตุลาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 29 ตุลาคม 2562         ห้ามรื้อถอน-ซ่อมโครงสร้าง/เครื่องจักรกลหนักทุกประเภทที่เสี่ยงอันตราย
 • 30 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มขายสินค้าผ่านสังคมออนไลน์
 • 31 ตุลาคม 2562         ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มศึกษาเพื่อเสริมทักษะตนเอง ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำฯ

10) ฤกษ์ของการเจรจา ทั้งการทำธุรกิจ และความรัก

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 12 ตุลาคม 2562         เลี่ยงทำธุรกรรมเอกสารการเดินทาง
 • 20 ตุลาคม 2562         ห้ามเจรจาเรื่องความรักและการเงิน
 • 24 ตุลาคม 2562         ห้ามติดต่อ/เจรจานัดหมายกับคนแปลกหน้า
 • 26 ตุลาคม 2562         ห้ามติดต่อ/เจรจานัดหมายกับคนแปลกหน้า
 • 27 ตุลาคม 2562         ห้ามติดต่อ/เจรจานัดหมายกับคนแปลกหน้า  เลี่ยงทำธุรกรรมเอกสารการเดินทาง
 • 30 ตุลาคม 2562         ห้ามติดต่อ/เจรจานัดหมายกับคนแปลกหน้า
 • 31 ตุลาคม 2562         เลี่ยงทำธุรกรรมเอกสารการเดินทาง

11) ฤกษ์ของการเสี่ยงโชค

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน

 • 7 ตุลาคม 2562           ซื้อสลากเสี่ยงโชคทุกชนิดที่หวังรางวัลใหญ่ดี12) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 5 ตุลาคม 2562           ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 12 ตุลาคม 2562         ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 19 ตุลาคม 2562         ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 26 ตุลาคม 2562         ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน

13) ฤกษ์เกี่ยวกับการฝึกกีฬา การศึกษา และกิจกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 16 ตุลาคม 2562         ห้ามสมัครสอบ-สมัคร/สัมภาษณ์งาน

14) ฤกษ์เกี่ยวกับการทำเอกสาร ธุรกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 6 ตุลาคม 2562           เลี่ยงทำธุรกรรมตราสารฯ
 • 10 ตุลาคม 2562         เลี่ยงทำธุรกรรมตราสารฯ
 • 21 ตุลาคม 2562         เลี่ยงทำธุรกรรมตราสารฯ
 • 25 ตุลาคม 2562         เลี่ยงทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารฯ
เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล