คาถาเดินทางปลอดภัย แบบสั้น แบบยาว แคล้วคลาดอุ่นใจ พร้อมฤกษ์เดินทาง (มีคลิป)

 • 02 เมษายน 2564
 • 17,830 21

     คาถาเดินทางปลอดภัย เป็นคาถามงคลอีกหนึ่ง ที่ใช้ได้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล โดยบทที่จะแนะนำนี้มี 6 บท เช่น คาถาเดินทางไกลของหลวงปู่ทวด คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และคาถาอื่นๆ ล้วนเป็นคาถาที่สำคัญสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะเดินทางไกลในเทศกาลสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปีใหม่ สงกรานต์ หรือเที่ยวพักผ่อนประจำปี ลองใช้คาถาเดินทางก่อนออกเดินทางเพื่อเพิ่มความอุ่นใจและความเป็นสิริมงคลตลอดการเดินทางกันค่ะ ซึ่งสามารถเลือกท่องบทใดบทหนึ่งได้นะคะ และท้ายบทความนี้มีฤกษ์เดินทางไกลไว้เพื่อเช็ควันดีในการเดินทางด้วยค่ะ

     แต่ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามนะคะ

 

คาถาเดินทางปลอดภัย 

คาถาเดินทางไกลหลวงปู่ทวด

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมโพธิสัตโต  อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 จบ)

 

คาถาเดินทางไกลหลวงปู่ทวด
เพื่อให้ปลอดภัย และสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ตั้งนะโม 3 จบ)
มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต
ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา
จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง
มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

(ตั้งนะโม 3 จบ)
เมตตา คุณ ณัง อรหัง เมตตา

คาถาแคล้วคลาดภัยต่างๆ จากการเดินทาง

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย 
พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย
พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก
วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม
(3 จบ)

คาถารอด เพื่อให้รอดจากอันตรายที่ไม่คาดฝัน

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะรา นะระ หิตังเทวัง
นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง
กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

คาถาแผ่เมตตา แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง

ฤกษ์เดินทางไกล 2564

ฤกษ์เดินทางไกล เดือนเมษายน

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 9 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 11 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 15 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 25 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 30 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล

ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12 , 13 , 14 
  17 , 18 , 21, 
  24 , 26 , 27 , 28 , 29ฤกษ์เดินทางไกล เดือนพฤษภาคม

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 11 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 13 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 14 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 20 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 28 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 30 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12 , 15
  16 , 17 , 18 , 19, 21 , 22 , 23
  24 , 
  25, 26 , 27 , 29 , 31ฤกษ์เดินทางไกล เดือนมิถุนายน

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 11 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 18 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 24 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง

ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 
  15 , 
  16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
  25 , 26 , 27, 28 , 29 , 30 ฤกษ์เดินทางไกล เดือนกรกฏาคม

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 4 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 5 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1, 2 , 3 , 6 , 7 , 9 , 10, 13 , 14 
  15 , 16 , 17 , 18 , 
  21 , 24 , 28 
  29 , 30 , 31


ฤกษ์เดินทางไกล เดือนสิงหาคม

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 2 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล


ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 11 , 13, 14 , 18 , 19
  21 , 23 , 24, 
  25 ,  26 ,  28 , 29 , 30

 


ฤกษ์เดินทางไกล เดือนกันยายน

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 5 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล


ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 ,  4 ,  7 , 8 , 9 , 10, 11
  12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 
  18 
  19 , 20 , 21 , 22 , 25 , 28 , 29 ฤกษ์เดินทางไกล เดือนตุลาคม

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 4 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9, 13 ,14 , 15
  16 , 18 , 20 , 23 , 27 , 30ฤกษ์เดินทางไกล เดือนพฤศจิกายน

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 16 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 •  

ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 , 3 , 6 , 7, 10 , 12 , 13 , 15, 17 , 18 , 19 , 20 
  21 , 22 , 23 , 
  24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 

 

ฤกษ์เดินทางไกล เดือน ธันวาคม

สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถเดินทางได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 11 , 14 , 15,
  18 , 20 , 21 ,22, 24 , 25 , 27 , 29 พระคาถาหลวงปู่ทวด สวดก่อนออกเดินทาง จะแคล้วคลาด ปลอดภัย

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

พระคาถาป้องกันภัย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ควรสวดไว้ยามบ้านเมืองวุ่นวาย แล้วจะปลอดภัย แคล้วคลาด!

รวมปฏิทินวันพระ ปี 2564/2021 และหลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล