รีเซต

ส่องดวง ทายนิสัย จากเลขท้าย 3 ตัว ในบัตรประชาชน

  • 20 เมษายน 2564
  • 747

การค้นพบตัวตนจากเลขบัตรประชาชน (เฉพาะ 3 ตัวท้าย)

ความสำคัญของเลข 3 ตัวท้าย

 

เลขประจำตัว 10 หลักแรกเป็นเลขที่กำหนดประเภทและถิ่นฐานตามสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

ส่วนเลขประจำตัวที่บ่งบอกตัวตนของบุคคลเป็นเลข 3 ตัวท้ายที่ไม่ซ้ำกับบุคคลอื่น

ถ้าอยากรู้ว่านิสัยของเราเป็นยังไงบ้าง หยิบบัตรประชาชนแล้วไปเช็กดวงกันเลย

 

ความหมายของเลขบัตรประชาชนแต่ละตัว

 

เลข 1 หน้าที่ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความสง่างาม วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เลข 2 ความอ่อนโยน ความละเอียด การเทคแคร์ การปรับตัว ความอ่อนไหว

เลข 3 ความฉลาด ความกล้าหาญ ความสดใส ทักษะ การเดินทาง ความกวน

เลข 4 ความอ่อนน้อม ถ่อมตน การเจรจา ครอบครัว ความคุ้มค่า การค้าขาย

เลข 5 ความรู้ คุณธรรม การเรียน การสอน การอยู่ในกรอบ มีปัญญาบริสุทธิ์

เลข 6 มีจินตนาการ การวางแผน ความรัก การเงินการทอง ความปรารถนา

เลข 7 ความเครียด การรักษาคำพูด ความอดทน คนใจถึงพึ่งได้ ระมัดระวัง

เลข 8 ความวุ่นวาย ความเปลี่ยนแปลง ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เลข 9 ความเยาว์วัย พลังบวก ขี้เล่น รู้ทุกศาสตร์ ขี้ลืม บุญช่วย สัมผัสพิเศษ

เลข 0 ความตรึกตรอง ครุ่นคิด ความนิ่ง ความลึกลับ ซับซ้อน สัมผัสพิเศษ 

 

ความหมายที่ลึกซึ้งของการผสมเลขท้ายบัตร 3 ตัว ดูได้ที่นี่ https://tandhava.in.th/index.php/people-id/