รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมิถุนายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 18 พฤษภาคม 2565
 • 2,076

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนมิถุนายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมิถุนายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 2 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 4 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 8 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 9 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 13 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 16 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 18 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 23 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 29 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 , 5 , 7 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 20 ,
  21 , 22 , 26 , 27 , 30 , 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 9 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ,
  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
  20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 13 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 18 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 ,
  17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 29 , 30 , 

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 ,
  17 , 18 ,19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 ,
  29 , 30 , 

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 ,
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 ,
  26 , 27 , 30 , 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 4 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
  14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 ,
  25 , 26 , 27 , 30 , 

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 4 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันเชื่อเพลิง
 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิิจเกี่ยวกับคลีนิค โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ
 • 8 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับของเก่า โรงรับจำนำ
 • 10 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทัวร์ การบิน
 • 13 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป
 • 15 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์
 • 16 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 25 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศ และของแปรรูป
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 12 , 14 , 17 , 18 ,
  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 26 , 27 , 29 , 30 , 

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 13 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 16 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 22 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 23 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 25 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (เฉพาะผู้หญิง)

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,
  12 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
  21 , 26 , 27 , 29 , 30 , 

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 2 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 4 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,
  11 , 12 , 14 , 16 , 17 ,
  18 , 19 , 20 , 21 , 22 ,
  23 , 26 , 27 , 29 , 30 , 

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 2 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 27 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,
  11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ,
  18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 ,
  25 , 26 , 30 , 


ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล