รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี รายสัปดาห์ 16-22 มกราคม 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 15 มกราคม 2566
 • 277

     มาเช็คฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 16-22 มกราคม 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 16-22 มกราคม 2566

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 19 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 22 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 17 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 19 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 22 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย


3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 17 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 19 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 22 มกราคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส


4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 มกราคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 มกราคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 มกราคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน


5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 มกราคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 20 มกราคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 มกราคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล


6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 19 มกราคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 22 มกราคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน


7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 มกราคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 19 มกราคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 20 มกราคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก


8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับขายของออนไลน์
 • 19 มกราคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 20 มกราคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 22 มกราคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่


9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 19 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 20 มกราคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 มกราคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)


10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 19 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 18 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 19 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 20 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 22 มกราคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนมกราคมออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!