รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนมกราคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 27 ธันวาคม 2565
 • 1,611

      ฤกษ์ยามดี เดือนมกราคม 2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนมกราคมนั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนมกราคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 6 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 7 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 25 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่ง
 • 27 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่ง
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 19 
  22, 23, 24, 26, 29, 30, 31

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
  22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 31 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22
  23, 24, 25, 26, 27, 29, 30

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 30 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18
  19, 22, 23, 24, 26, 27

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22
  23, 25, 26, 27, 29, 30, 31,

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,  15, 16
  19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 31 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
  19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 


8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศ
 • 3 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับประกัน
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 6 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิง
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเทคโนโลยี ความนำสมัย
 • 15 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณา เอเจนซี่
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับขายของออนไลน์
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 23 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับความงาม คลีนิค
 • 27 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ สปา ร้านนวด
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจปั๊มน้ำมัน หรือขายของเก่า
 • 29 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอาหารเสริม
 • 30 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • 31 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร โฆษณา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22
  24, 25, 26, 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 8 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 19 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16
  20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 8 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 17 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 19 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 31 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 29, 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 5 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 6 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 9 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 10 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 11 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 15 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 16 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 23 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 24 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 25 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 มกราคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18
  19, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 31

บทความที่คุณอาจสนใจ