รีเซต

อัพเดทปฏิทินดาวย้ายราศีปี 2565 ครบทั้ง 12 เดือน 9 ดวงดาว แบบเข้าใจง่าย

 • 09 มกราคม 2565
 • 26,946

     อัพเดทดาวย้ายราศีปี 2565 จากปี 2564 เป็นที่ทราบกันว่าการย้ายของดาวแต่ละดวงนั้นเป็นที่สนใจเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น การดูปฎิทินดาวย้ายจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ในการวางแผนชีวิตตลอดปี 2565 อย่างไม่ประมาทจึงได้รวบรวม ปฏิทินดาวย้ายราศีปี 2565 ครบทั้ง 12 เดือน  9 ดวงดาว และปฏิทินดาวโคจรวิปริต ปี 2565 แบบเข้าใจง่าย มาไว้เช็คดวงชะตาตลอดทั้งปีกันค่ะ

ปฏิทินดาวย้ายราศีปี 2565

>>ดวงดาวทั้ง 9 ดวงมีนัยยะด้านใดบ้าง<<

ปฏิทินดาวย้ายราศี พ.ศ. 2565 ตามเดือน

มกราคม พ.ศ.2565

 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 12 มกราคม พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 14 มกราคม พ.ศ.2565
 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 มกราคม พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 19 มกราคม พ.ศ.2565

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565

 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

มีนาคม พ.ศ.2565

 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 2 มีนาคม พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 15 มีนาคม พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 18 มีนาคม พ.ศ.2565
 • ราหู ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 30 มีนาคม พ.ศ.2565

เมษายน พ.ศ.2565

 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 1 เมษายน พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 4 เมษายน พ.ศ.2565
 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 7 เมษายน พ.ศ.2565
 • พฤหัสบดี ยกเข้าสู่ ราศีมีน 8 เมษายน พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 14 เมษายน พ.ศ.2565
 • เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 18 เมษายน พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 30 เมษายน พ.ศ.2565


พฤษภาคม  พ.ศ.2565

 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565
 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีมีน 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

มิถุนายน พ.ศ.2565

 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 15 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 26 มิถุนายน พ.ศ.2565

กรกฎาคม  พ.ศ.2565

 • มฤตยู ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

สิงหาคม  พ.ศ.2565

 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 9 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม พ.ศ.256
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565

กันยายน พ.ศ.2565

 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 2 กันยายน พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 2 กันยายน พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 17 กันยายน พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 27 กันยายน พ.ศ.2565

ตุลาคม  พ.ศ.2565

 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 3 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 4 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565

พฤศจิกายน  พ.ศ.2565

 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • อังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • พุธ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • เกตุ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ธันวาคม  พ.ศ.2565

 • มฤตยู ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565
 • ศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
 • อาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

 

ปฏิทินดาวย้ายราศี พ.ศ. 2565 ตามดาว

๑.อาทิตย์

 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร  14 มกราคม  พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 15 มีนาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 14 เมษายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 15 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 17 กันยายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

๒.จันทร์

-


๓.อังคาร

 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 มกราคม  พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 7 เมษายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 3 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

๔.พุธ

 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 12 มกราคม  พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 2 มีนาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 18 มีนาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 4 เมษายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 2 กันยายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

๕.พฤหัสบดี

 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 8 เมษายน พ.ศ.2565

๖.ศุกร์

 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 19 มกราคม  พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 1 เมษายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 30 เมษายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 2 กันยายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 27 กันยายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุลย์ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

๘.ราหู

 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 30 มีนาคม พ.ศ.2565

๙.เกตุ

 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 18 เมษายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร  9 สิงหาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 4 ตุลาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

๐.มฤตยู

 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565

 

ปฏิทินดาวโคจรวิปริต พ.ศ. 2565

     การโคจรวิปริตของดวงดาวกระกอบไปด้วย พักร์ , มนฑ์ , เสริต ย่อมส่งผลกระทบกับดาวนั้นๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามความหมายดังนี้

     ดาวโคจรพักร์ เป็นดาวที่โคจรช้ากว่าโลก หรือ ที่เรามักจะเรียกว่า “ดาวเดินถอยหลัง” เป็นภาษาพูดกันมา ตามจริงไม่ได้มีดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่โคจรถอยหลัง เป็นการเปรียบเทียบ แต่ดาวดวงนั้นโคจรช้ากว่าปกติ สำหรับเรื่องราวของดาวนั้นๆ จะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวเลื่อน เคลื่อน เกิดความล่าช้าไปกว่าปกติ

     ดาวโคจรมนฑ์ เป็นดาวที่โคจรช้าเหมือนกับหยุดนิ่ง มีลักษณะโคจรเดินหน้าแล้วถอยหลังไปมาจนหยุดนิ่ง หากจะเป็นเรื่องราวก็จะส่งผลให้เรื่องของดาวนั้นๆ กลับหยุดนิ่งไม่ขยับ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

    ดาวโคจรเสริต เป็นดาวที่โคจรเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลให้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการขับเคลื่อน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

     โดยปี 2565 นี้จะมีดวงดาวที่โคจรวิปริตอยู่ 5 ดาวได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ 

๔.พุธ

 • มนฑ์  28 ธันวาคม พ.ศ.2564 -4 มกราคม  พ.ศ.2565 7 วัน
 • พักร์ 5 มกราคม  พ.ศ.2565 -24 มกราคม  พ.ศ.2565 19 วัน
 • มนฑ์  25 มกราคม  พ.ศ.2565 -2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 8 วัน
 • เสริต 4 มีนาคม  พ.ศ.2565 -6 เมษายน  พ.ศ.2565 33 วัน
 • มนฑ์  24 เมษายน  พ.ศ.2565 -1 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 7 วัน
 • พักร์ 2 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 -21 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 19 วัน
 • มนฑ์  22 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 -30 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 8 วัน
 • เสริต 17 มิถุนายน  พ.ศ.2565 -21 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 34 วัน
 • มนฑ์  21 สิงหาคม   พ.ศ.2565 -27 สิงหาคม   พ.ศ.2565 6 วัน
 • พักร์ 28 สิงหาคม   พ.ศ.2565 -15 กันยายน  พ.ศ.2565 18 วัน
 • มนฑ์  16 กันยายน  พ.ศ.2565 -23 กันยายน  พ.ศ.2565 7 วัน
 • มนฑ์  11 ธันวาคม  พ.ศ.2565 -18 ธันวาคม  พ.ศ.2565 7 วัน
 • พักร์ 19 ธันวาคม  พ.ศ.2565 -7 มกราคม  พ.ศ.2566 19 วัน

๖.ศุกร์

 • พักร์ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 -5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 39 วัน
 • มนฑ์  6 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 -27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 21 วัน
 • เสริต 21 ตุลาคม  พ.ศ.2565 -21 มกราคม  พ.ศ.2566 92 วัน

๓.อังคาร

 • เสริต 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 -23 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 244 วัน
 • มนฑ์  12 กันยายน  พ.ศ.2565 -7 ตุลาคม  พ.ศ.2565 25 วัน
 • พักร์ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2565 -15 มกราคม  พ.ศ.2566 99 วัน

๕.พฤหัสบดี

 • เสริต 9 มกราคม  พ.ศ.2565 -11 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 122 วัน
 • มนฑ์  6 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 -21 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 15 วัน
 • พักร์ 22 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 -1 ธันวาคม  พ.ศ.2565 132 วัน
 • มนฑ์  2 ธันวาคม  พ.ศ.2565 -16 ธันวาคม  พ.ศ.2565 14 วัน

๗.เสาร์

 • เสริต 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 -17 มีนาคม  พ.ศ.2565 91 วัน
 • มนฑ์  21 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 -5 มิถุนายน  พ.ศ.2565 15 วัน
 • พักร์ 6 มิถุนายน  พ.ศ.2565 -9 ตุลาคม  พ.ศ.2565 125 วัน
 • มนฑ์  10 ตุลาคม  พ.ศ.2565 -24 ตุลาคม  พ.ศ.2565 14 วัน
 • เสริต 27 ธันวาคม  พ.ศ.2565 -30 มีนาคม  พ.ศ.2566 93 วัน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล