รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนธันวาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 23 พฤศจิกายน 2564
 • 4,825

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนธันวาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนธันวาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในว้น

 • 6 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 9 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 10 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 12 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 24 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 30 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,11 ,14 , 15
18 ,20 ,21 ,22 ,25 , 26 , 
27 ,29

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในว้น

 • 3 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 12 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 
21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28  
29 , 30

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในว้น

 • 2 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 3 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 7 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 11 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 4 , 6 , 8 , 10 , 14 , 15 , 16 , 17
18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 
26 , 27 , 28 , 29

 

ฤกษ์ดีวันดี ฤกษ์รายเดือน

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในว้น

 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 
11 , 14 , 15 , 18 , 20 , 
21
22 , 24 , 25 , 27 , 29

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในว้น

 • 2 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 , 14
15 , 18 , 21 , 
22 , 24 , 25 , 26
27 , 
28 , 29 

 

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในว้น

 • 2 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 3 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 5 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 10 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 16 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 17 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 4 , 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 18
20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 
25 , 26
27 , 28 , 29 , 30 , 
31 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในว้น

 • 6 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 17 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 19 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 20 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 23 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11
14 , 15 , 16 , 
18 , 21 , 22 , 24
25 , 
26 , 27 , 28 , 29 , 30 

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในว้น

 • 5 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 11 , 14 , 15 , 17 , 18
19 ,20 , 21 , 
22 , 25 , 26 , 27 , 29 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในว้น

 • 3 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 6 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 9 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 10 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 12 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 24 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 26 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 30 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้


ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 , 2 , 5 , 7 , 8 , 11 , 14 
15 , 18 , 20 , 21 , 22 , 25
27 , 29 , 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในว้น

 • 2 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 6 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 12 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 23 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 27 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 11 , 14 , 15 , 18 , 21
22 , 24 , 25 , 
26 , 28 , 29 , 30  

 


ให้ฤกษ์โดย ทีมงาน a ดวง

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล