รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนมกราคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 25 ธันวาคม 2562
 • 19,309 2

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2563 เดือนมกราคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนมกราคม

ฤกษ์ดี วันดี มกราคม 2563 ฤกษ์ออกรถ

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 6 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 7 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 9 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 10 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 17 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 25 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 7 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 8 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 10 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 17 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2563 สามารถทำการได้

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝั่งตัวอ่อน

4) ฤกษ์เดินทางไกล เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2563   เดินทางไกลทางน้ำได้
 • 4 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 5 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 7 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 9 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 10 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 11 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 17 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 18 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 19 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 21 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 25 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 26 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 27 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 มกราคม 2563 สามารถทำการได้

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 3 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 4 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 5 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 6 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 7 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 10 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 17 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 19 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 25 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 26 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 27 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 29 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 30 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ฤกษ์ดี วันดี มกราคม 2563 ฤกษ์เปิดกิจการ

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 9 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท
 • 10 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 16 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 17 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 22 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดกิจการของมือสอง รับซื้อของเก่า โรงรับจำนำ
 • 23 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 26 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท
 • 29 มกราคม 2563 สามารถทำการได้

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2563   ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 9 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 10 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 11 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 18 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 25 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 มกราคม 2563 สามารถทำการได้


10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนมกราคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 5 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 7 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2563   สามารถทำการได้
 • 10 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 11 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 18 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 19 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 28 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 มกราคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรักโดย ทีมงาน a ดวง

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

มงคลตลอดปี สีเสื้อมงคลประจำวันเกิด ปี 2563
งานดี เงินเยอะ รักรุ่ง โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscope

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล