รีเซต

ปฏิทินจีน 2565 / 2022 วันไหว้ ตรุษจีน เทศกาล วันพระจีน

 • 19 สิงหาคม 2565
 • 239,200 8

     เซฟไว้จะได้ไม่พลาด!!! รวมปฏิทินจีน วันไหว้ 2565 / 2022 ปีขาล ทั้งตรุษจีน สารทจีน ไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ  ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วันพระจีน แบบครบทุกเดือน ให้คุณไม่พลาด ความเฮง ความปังทั้ง 12 เดือน

>> ดูวมปฏิทินจีน วันไหว้ 2564 / 2021 <<

ปฏิทินจีน วันไหว้ 2565 / 2022

ปฏิทินจีนวันไหว้  มกราคม  2565 / ค.ศ.2022

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 
 • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ ,เซ้งเจี่ยที 
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 วันไหว้สิ้นปี ,ก๊วยนี้โจ่ย
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย

 

ปฏิทินจีนวันไหว้  กุมภาพันธ์  2565 / ค.ศ.2022

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันตรุษจีน ,ชุนเจี๋ย 
 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 
 • วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที ,ซิ้งเลาะที 
 • วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบู๊ ,จ้าวกงหมิง 
 • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คล้ายวันสมภพองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้ ,ทีกงแซ
 • วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไหว้เทศกาลชาวนา-เทศกาลโคมไฟ ,ง่วงเซียวโจ่ย 
 • วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 


ปฏิทินจีนวันไหว้  มีนาคม  2565 / ค.ศ.2022

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว
 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 คล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

ปฏิทินจีนวันไหว้  เมษายน  2565 / ค.ศ.2022

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 
 • วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 คล้ายวันประสูติองค์เซวียนเทียนสร้างตี้ ,เฮียงเทียงเสี่ยงตี่ 
 • วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 วันเช็งเม้ง 
 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565  วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 คล้ายวันประสูติเจ้าแม่ทับทิม ,เทียนโหวเซี้ยบ้อ

ปฏิทินจีนวันไหว้  พฤษภาคม  2565 / ค.ศ.2022

 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 คล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง ,องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย 
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 


ปฏิทินจีนวันไหว้  มิถุนายน  2565 / ค.ศ.2022

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันไหว้บ๊ะจ่าง ,ตวนอู่เจี๋ย
 • วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 

ปฏิทินจีนวันไหว้  กรกฎาคม  2565 / ค.ศ.2022

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 คล้ายวันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 คล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอู ,กว้านอี้กง
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 คล้ายวันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวิน
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 

ปฏิทินจีนวันไหว้  สิงหาคม  2565 / ค.ศ.2022

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันสารทจีน ,จงหยวนเจี๋ย
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น ,ปี่กาน
 • วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 คล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 • วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 

ปฏิทินจีน ปฏิทินปี 2565

ปฏิทินจีนวันไหว้  กันยายน  2565 / ค.ศ.2022

 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 วันไหว้พระจันทร์ ,จงชิวเจี๋ย
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เทศกาลกินเจ 
 • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก
 • วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เทศกาลกินเจ
 • วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เทศกาลกินเจ
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศกาลกินเจ
 • วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565เทศกาลกินเจ 

ปฏิทินจีนวันไหว้  ตุลาคม  2565 / ค.ศ.2022

 • วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เทศกาลกินเจ 
 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เทศกาลกินเจ 
 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เทศกาลกินเจ 
 • วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เทศกาลกินเจ 
 • วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 คล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 คล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 

 

ปฏิทินจีนวันไหว้ พฤศจิกายน 2565 / ค.ศ.2022

 • วันอังคารที่ 8พฤศจิกายน 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 

ปฏิทินจีนวันไหว้  ธันวาคม  2565 / ค.ศ.2022

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 วันพระจีน ,วันจับโหงว 
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 วันไหว้ขนมบัวลอย ,ตังโจ่ย 
 • วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 วันพระจีน ,วันชิวอิก 

 

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

บทความที่คุณอาจสนใจ

วิธีบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเงินทองและโชคลาภ
พร้อมคาถาบูชา เรียกโชคลาภไหลมา ค้าขายร่ำรวย!


บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม และ วิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม
เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่น มีโชคลาภ

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์