รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565

 • 28 พฤศจิกายน 2565
 • 198

     มาเช็คฤกษ์ดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 28  พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์  28  พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 4 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 4 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 4 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 4 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 4 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอู่ซ่อม ร้านขายของเก่า หรือของมือสอง
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที อีเล็คทรอนิคส์
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ การประชาสัมพันธ์

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 28 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 1 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 2 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 3 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 4 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรมบริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนพฤศจิกายนออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!