รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนกรกฎาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 18 มิถุนายน 2564
 • 31,484

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนกรกฎาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ วันดี ฤกษ์รายเดือน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 5 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 8 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 26 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 27 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,  2 ,  3 ,  6 ,  7 ,  10 ,  11 ,  12 ,  13 ,  14 , 15  
  17 ,  18 ,  21 ,  22 ,  24 ,  28 ,  29 ,  30 ,  31  2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 8 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  7 ,  10 ,  12 ,  13 ,  14 ,  15 
  16 ,  17 ,  18 ,  21 ,  22 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 
  28 ,  29 ,  30 ,  31 ,  

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 4 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 18 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 27 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  10 ,  11 ,  12 ,  13
  14 ,  15 ,  16 ,  17 ,  19 ,  21 ,  22 ,  24 ,  28
  29 ,  30 ,  31 

 

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 5 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,  2 ,  3 ,  6 ,  7 ,  9 ,  10 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16
  17 ,  18 ,  21 ,  24 ,  28 ,  29 ,  30 ,  31  

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 5 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 9 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3,  4,  7,  10,  13,  14,  15,  17
  19,  21,  22,  24,  28,  29,  31  

 

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 4 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 12 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 22 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2,  3,  5,  6,  7,  10,  13,  14,  15,  16,  17,  18, 
  19,  20,  21,  24,  27,  28,  29,  30,  31,  

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 4 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 5 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 6 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 8 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 9 กรกฏาคม 2564 เปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 11 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 12 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 16 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 18 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 27 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 30 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,  2,  4,  5,  6,  8,  9,  11, 12, 16, 
  18 , 20,  23,  25,  
  26,  27,  30,  


8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  13,  14,  15,  16, 
  17,  18,  21,  22,  23,  24,  28,  29,  31,  

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 8 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 22 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 26 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2,  3,  5,  6,  7,  9,  10,  11, 12,  13, 
  14,  15,  16,  17, 
  18,  19,  21,  23, 
  24,  27, 
  28,  29,  30,  31

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 6 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 8 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 11 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 12 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 22 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 26 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 •  2,  3,  5,  7,  10,  14,  15,  17,  18
  21,  23,  24,  27,  28,  29,  30,  31 


ให้ฤกษ์โดย ทีมงาน a ดวง

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล