TrueID
TH

สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกวันพุธ

 • 24 พฤศจิกายน 2564
 • 373,696 15

รวมสถิติหวยออกวันพุธ

รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขไหนออกในวันพุธบ่อยเรารวบรวมมาให้แล้วค่าสถิติหวยออกวันพุธ 2552-2564

วันที่

รางวัลที่ 1

เลขท้าย 2 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

1 กันยายน 256411447579
 278  302
458  123
16 มิถุนายน 256469186117
 007 054
447 668
30 ธันวาคม 256380362819336  804924  321
16 ธันวาคม 256320130370377  828072  517
16 กันยายน 256324408357220  127853  623
1 กรกฎาคม 256334725883095  362094  307
16 ตุลาคม 256281256415625  255132  598
1 สิงหาคม 256138660278832 903549 726
16 พฤษภาคม 256107562920130 357047 506
2 พฤษภาคม 256124803885527 980225 602
17 มกราคม 256120382350624 799236 397
1 พฤศจิกายน 256053372685165 425036 485
16 สิงหาคม 256071543137115 302253 945
1 มีนาคม 256097845378450 560052 577
1 กุมภาพันธ์ 256005467242066 807426 628
16 พฤศจิกายน 255985838344040 682558 570
1 มิถุนายน 255951182514111 775880 937
16 มีนาคม 255913491832855 877004 973
30 ธันวาคม 255800821702246 264596 895
16 กันยายน 255874314806209 435084 375
1 กรกฎาคม 255875904926-081 565 567 814
1 เมษายน 255860570470-557 558 861 962
1 ตุลาคม 255737561544-086 159 251 520
16 กรกฎาคม 255746872845-104 117 205 944
16 เมษายน 255715340626-013 344 355 634
16 ตุลาคม 255696328960-402 529 876 952
16 มกราคม 255682098108-196 334 374 555
1 สิงหาคม 255589559050-599 745 796 820
16 พฤษภาคม 255581441831-101 309 504 902
2 พฤษภาคม 255588950129-426 468 589 597
1 กุมภาพันธ์ 255532060532-426 498 598 749
16 พฤศจิกายน 255499777757-406 425 551 993
1 มิถุนายน 255456237046-346 556 656 801
16 มีนาคม 255459333196-209 463 737 945
16 กุมภาพันธ์ 255448174627 384 388 510 535
1 ธันวาคม 255318175209-664 470 474 086
1 กันยายน 255335465611-784 570 656 096
16 มิถุนายน 255350010473-200 628 681 816
30 ธันวาคม 255221859622-094 197 831 984
16 ธันวาคม 255268514105-142 524 694 775
16 กันยายน 255220291248-166 200 353 539
1 กรกฎาคม 255220754266-107 233 385 799
1 เมษายน 255281657850-044 113 363 572

_______________________________

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
012
16
210
36
47
510
67
711
87
95


จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในวันพุธย้อนหลัง 10 ปี

 • เลข 0 ออก 12 ครั้ง
 • เลข 7 ออก 11 ครั้ง
 • เลข 2 ออก 10 ครั้ง
 • เลข 5 ออก 10 ครั้ง
 • เลข 4 ออก 7 ครั้ง
 • เลข 6 ออก 7 ครั้ง
 • เลข 8 ออก 7 ครั้ง
 • เลข 1 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 3 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 9 ออก 5 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันพุธย้อนหลัง 10 ปี

3 ครั้ง
50

2 ครั้ง

26  32  44  57  70  78  85

1 ครั้ง

02  05  06  08  09
11  14  15  17  19
20  22  27  29
31  37
42  45  46  48
60  66
73  79
83
96

_______________________________

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
037
125
234
334
442
550
637
731
832
935


จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันพุธย้อนหลัง 10 ปี

 • เลข 5 ออก 50 ครั้ง
 • เลข 4 ออก 42 ครั้ง
 • เลข 0 ออก 37 ครั้ง
 • เลข 6 ออก 37 ครั้ง
 • เลข 9 ออก 35 ครั้ง
 • เลข 2 ออก 34 ครั้ง
 • เลข 3 ออก 34 ครั้ง
 • เลข 8 ออก 32 ครั้ง
 • เลข 7 ออก 31 ครั้ง
 • เลข 1 ออก 25 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันพุธย้อนหลัง 10 ปี

3 ครั้ง
426 

2 ครั้ง

086  094  200  558  570  598  628  656  945


1 ครั้ง

004  013  036  044  047  052  072
081  084  096

101  104  107  113  117  123  132
142  159  166  196  197

205  209  225  233  236  251  253

307  309  321  334  344  346  353
355  363  374  375  384  385  388
397

402  406  425  447  458  463  468
470  474  485  498

504  506  510  517  520  524  529
535  539  549  551  555  556  557
565  567  572  577  589  596  597
599

602  623  628  634  664  668  681
694

726  737  745  749  775  784  796
799

801  814  816  820  831  853  861
876  880  895

902  924  937  944  952  962  973
984  993หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้

กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล