รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีมะแม ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 4,818

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีมะแมวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า


คนเกิดปีมะแม (ปีแพะ) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีมะแม

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะแม คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะแม คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะแมคือ

 • 11.00 – 12.59 น.     13.00 – 14.59 น.     21.00 – 22.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะแมคือ

 • 01.00 – 02.59 น.     19.00 – 20.59 น.     23.00 – 00.59 น.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    3 ม.ค.   7 ม.ค.   11 ม.ค.   15 ม.ค.   19 ม.ค.   23 ม.ค.   27 ม.ค.   31 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   10 ม.ค.   22 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   5 ม.ค.   17 ม.ค.   29 ม.ค.
 • วันให้ร้าย     2 ม.ค.   4 ม.ค.   14 ม.ค.   16 ม.ค.  26 ม.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    1 ก.พ.   5 ก.พ.   9 ก.พ.   13 ก.พ.   17 ก.พ.   21 ก.พ.   25 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   4 ก.พ.   16 ก.พ.   28 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   11 ก.พ.   23 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย     8 ก.พ.   10 ก.พ.   20 ก.พ.   22 ก.พ.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    1 มี.ค.   5 มี.ค.   9 มี.ค.   13 มี.ค.   17 มี.ค.   21 มี.ค.   25 มี.ค.   29 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   12 มี.ค.   24 มี.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   7 มี.ค.   19 มี.ค.   31 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย     4 มี.ค.   6 มี.ค.   16 มี.ค.   18 มี.ค.    28 มี.ค.   30 มี.ค.

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    2 เม.ย.   6 เม.ย.   10 เม.ย.   14 เม.ย.   18 เม.ย.   22 เม.ย.   26 เม.ย.   30 เม.ย.
 • วันถูกโฉลก   5 เม.ย.   17 เม.ย.   29 เม.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   12 เม.ย.   24 เม.ย.   
 • วันให้ร้าย     9 เม.ย.   11 เม.ย.   21 เม.ย.   23 เม.ย

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์     4 พ.ค.   8 พ.ค.   12 พ.ค.   16 พ.ค.    20 พ.ค.   24 พ.ค.   28 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   11 พ.ค.   23 พ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   6 พ.ค.   18 พ.ค.   30 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     3 พ.ค.   5 พ.ค.   15 พ.ค.   17 พ.ค.   27 พ.ค.   29 พ.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    1 มิ.ย.   5 มิ.ย.   9 มิ.ย.   13 มิ.ย.   17 มิ.ย.   21 มิ.ย.   25 มิ.ย.   29 มิ.ย.
 • วันถูกโฉลก    4 มิ.ย.   16 มิ.ย.   28 มิ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   11 มิ.ย.   23 มิ.ย.   
 • วันให้ร้าย     8 มิ.ย.   10 มิ.ย.   20 มิ.ย.   22 มิ.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    3 ก.ค.   7 ก.ค.   11 ก.ค.   15 ก.ค.  19 ก.ค.   23 ก.ค.   27 ก.ค.   31 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   10 ก.ค.   22 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   5 ก.ค.   17 ก.ค.   29 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 ก.ค.   4 ก.ค.   14 ก.ค.   16 ก.ค.  26 ก.ค.   28 ก.ค.

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    4 ส.ค.   8 ส.ค.   12 ส.ค.   16 ส.ค.   20 ส.ค.   24 ส.ค.   28 ส.ค.   
 • วันถูกโฉลก   3 ส.ค.   15 ส.ค.   27 ส.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   10 ส.ค.   22 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     7 ส.ค.   9 ส.ค.   19 ส.ค.   21 ส.ค.   31 ส.ค.

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    1 ก.ย.   5 ก.ย.   9 ก.ย.   13 ก.ย.   17 ก.ย.   21 ก.ย.   25 ก.ย.   29 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก    8 ก.ย.   20 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   3 ก.ย.   15 ก.ย.   27 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     2 ก.ย.   12 ก.ย.   14 ก.ย.   24 ก.ย.   26 ก.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    1 ต.ค.   5 ต.ค.   9 ต.ค.   13 ต.ค.   17 ต.ค.   21 ต.ค.   25 ต.ค.   29 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   8 ต.ค.   20 ต.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   3 ต.ค.   15 ต.ค.   27 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 ต.ค.   12 ต.ค.     14 ต.ค.   24 ต.ค.   26 ต.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    4 พ.ย.   8 พ.ย.   12 พ.ย.   16 พ.ย.   20 พ.ย.   24 พ.ย.   28 พ.ย.   
 • วันถูกโฉลก   7 พ.ย.   19 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   2 พ.ย.   14 พ.ย.   26 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     1 พ.ย.   11 พ.ย.   13 พ.ย.   23 พ.ย.   25 พ.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีมะแม

 • วันสมพงศ์    2 ธ.ค.   6 ธ.ค.   10 ธ.ค.   14 ธ.ค.   18 ธ.ค.   22 ธ.ค.   26 ธ.ค.   30 ธ.ค.
 • วันถูกโฉลก   1 ธ.ค.   13 ธ.ค.   25 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   8 ธ.ค.   20 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     5 ธ.ค.   7 ธ.ค.   17 ธ.ค.   19 ธ.ค.   29 ธ.ค.   31 ธ.ค.

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน


ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu