รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2562 เดือนกรกฎาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 25 มิถุนายน 2562
 • 46,418 10

เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 เดือนกรกฎาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

      ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคล วันดี ที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ
1) ฤกษ์มงคลในการออกรถ ออกยวดยานใหม่/เก่า

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน
 • 5 กรกฎาคม 2562 นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 8 กรกฎาคม 2562 นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 15 กรกฎาคม 2562
 • 17 กรกฎาคม 2562
 • 19 กรกฎาคม 2562 นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 22 กรกฎาคม 2562 นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่า ออกจากอู่ + เปลี่ยนยางดี


2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 3 กรกฎาคม 2562
 • 8 กรกฎาคม 2562
 • 9 กรกฎาคม 2562
 • 10 กรกฎาคม 2562
 • 13 กรกฎาคม 2562
 • 14 กรกฎาคม 2562
 • 15 กรกฎาคม 2562
 • 17 กรกฎาคม 2562
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 23 กรกฎาคม 2562
 • 24 กรกฎาคม 2562
 • 28 กรกฎาคม 2562
 • 31 กรกฎาคม 2562


3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 กรกฎาคม 2562
 • 4 กรกฎาคม 2562
 • 6 กรกฎาคม 2562
 • 7 กรกฎาคม 2562
 • 11 กรกฎาคม 2562
 • 13 กรกฎาคม 2562
 • 14 กรกฎาคม 2562
 • 17 กรกฎาคม 2562
 • 18 กรกฎาคม 2562
 • 23 กรกฎาคม 2562
 • 24 กรกฎาคม 2562
 • 25 กรกฎาคม 2562 พบสูตินรีแพทย์เพื่อรักษาการมีบุตรยากดี แต่ควรเลี่ยงผ่าคลอด
 • 27 กรกฎาคม 2562
 • 28 กรกฎาคม 2562
 • 29 กรกฎาคม 2562
 • 30 กรกฎาคม 2562


4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 กรกฎาคม 2562
 • 16 กรกฎาคม 2562
 • 27 กรกฎาคม 2562 ห้ามสตรีบวชฯ
 • 30 กรกฎาคม 2562


5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 6 กรกฎาคม 2562 
 • 7 กรกฎาคม 2562 
 • 8 กรกฎาคม 2562 
 • 13 กรกฎาคม 2562 
 • 14 กรกฎาคม 2562 
 • 20 กรกฎาคม 2562 
 • 21 กรกฎาคม 2562
 • 27 กรกฎาคม 2562 
 • 28 กรกฎาคม 2562 

 
6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มจดทะเบียนธุรกิจ
 • 9 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มจดทะเบียนธุรกิจ
 • 10 กรกฎาคม 2562 ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 16 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มธุรกิจทางน้ำ
 • 23 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มจดทะเบียนธุรกิจ


7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติดีอย่างยิ่งในวัน
 • 3 กรกฎาคม 2562
 • 5 กรกฎาคม 2562
 • 8  กรกฎาคม 2562
 • 13 กรกฎาคม 2562
 • 15 กรกฎาคม 2562
 • 17 กรกฎาคม 2562
 • 19 กรกฎาคม 2562
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 27 กรกฎาคม 2562
 • 29 กรกฎาคม 2562


8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 กรกฎาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 4 กรกฎาคม 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม+เที่ยวป่าฯ
 • 6 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขาฯ
 • 9 กรกฎาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 14 กรกฎาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตรายท้ามฤตยู ที่สูงชันทุกรูปแบบ
 • 16 กรกฎาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ ห้ามกำหนดทางไกลทั้งใน-ต่างประเทศ
 • 18 กรกฎาคม 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม+เที่ยวป่าฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • 20 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขาฯ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 22 กรกฎาคม 2562 เลี่ยงเดินทางไกล ทั้งขาไป ขากลับ
 • 23 กรกฎาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 30 กรกฎาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ


9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ /ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 1 กรกฎาคม 2562 ห้ามทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ
 • 2 กรกฎาคม 2562 เริ่มกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดี    
 • 3 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในการจำหน่าย สินค้าไอที โทรศัพท์มือถือฯ
 • 4 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 5 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในกิจการ-อาชีพที่เกี่ยวกับด้านงานศิลปะ ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำฯ 
 • 6 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจผู้เขียนขอแนะนำ "หอมจีน" ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/สลักหิน ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบ
 • 7 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 8 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 9 กรกฎาคม 2562 ห้ามทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ
 • 10 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 11 กรกฎาคม 2562 เปิดคลินิกสัตวแพทย์ รวมทั้งธุรกิจในวงจรดีฯ
 • 12 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ
 • 13 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 14 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 15 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มกิจการแนวใหม่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก ผู้เขียนแนะนำ "ขายพัสดุไปรษณีย์"
 • 16 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 17 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มออกอากาศช่องโทรทัศน์ หรือรายการใหม่ รวมทั้งคลื่นวิทยุ อัดเสียงสปอต/เปิดตัวสินค้า หรือโฆษณาชิ้นใหม่ๆ หรือเริ่มอาชีพนักจัดรายการ (ดีเจ), การเปิดบริษัทผลิตโฆษณา (Agency)
 • 18 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในด้านการศึกษา เช่น การเริ่มปรับเปลี่ยนหลักสูตรของสถาบันต่างๆ
 • 19 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำฯ
 • 20 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้เขียนขอแนะนำ "ปลูกโสนต้นพร้อมนาข้าว" ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหินฯ
 • 21 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 23 กรกฎาคม 2562 ห้ามทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ
 • 24 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 25 กรกฎาคม 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 26 กรกฎาคม 2562 ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ
 • 27 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจตลาดนัดของเก่า/เลียนแบบของเก่า ของโบราณทุกประเภท ของสะสม
 • 28 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในการขายสินค้าใหม่-เก่า-ถิ่นนิยมตามย่านถนนคนเดินดี แต่ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องสัญจรเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 29 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีสำหรับธุรกิจหรือรับเซ้งกิจการตามชายน้ำ-ชายทะเล
 • 30 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ "ค้าขายทั่วไป" ห้ามเริ่มธุรกิจทางน้ำ ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องสัญจร
 • 31 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ในการเริ่มธุรกิจ-เริ่มอาชีพ อาทิ "ค้าขายทั่วไป"

 

10) ฤกษ์ของการเจรจา ทั้งการทำธุรกิจ และความรัก

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 3 กรกฎาคม 2562 
 • 7 กรกฎาคม 2562 
 • 13 กรกฎาคม 2562 
 • 19 กรกฎาคม 2562 
 • 22 กรกฎาคม 2562 
 • 23 กรกฎาคม 2562  
 • 27 กรกฎาคม 2562 

 
11) ฤกษ์ของการเสี่ยงโชค

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน
 • 1 กรกฎาคม 2562 ซื้อสลาก-เสี่ยงโชคทุกชนิดที่หวังรางวัลใหญ่ดี
 • 30 กรกฎาคม 2562 ซื้อสลาก- เสี่ยงโชคทุกชนิด ที่หวังรางวัลใหญ่ดี

 • หลีกเลี่ยงในวัน
 • 8 กรกฎาคม 2562 
 • 12 กรกฎาคม 2562 
 • 24 กรกฎาคม 2562 


12) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน

 

13) ฤกษ์เกี่ยวกับการฝึกกีฬา การศึกษา และกิจกรรมต่างๆ

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน
 • 11 กรกฎาคม 2562 ฤกษ์ดีในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆ

 • หลีกเลี่ยงในวัน
 • 17 กรกฎาคม 2562 ห้ามสมัครสอบ-สมัคร/สัมภาษณ์งาน
 • 31 กรกฎาคม 2562  ห้ามสมัครสอบ-สมัคร/สัมภาษณ์งาน

 

14) ฤกษ์เกี่ยวกับการทำเอกสาร ธุรกรรมต่างๆ

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 8 กรกฎาคม 2562 
 • 9 กรกฎาคม 2562 
 • 10 กรกฎาคม 2562 
 • 12 กรกฎาคม 2562
 • 22 กรกฎาคม 2562 
 • 23 กรกฎาคม 2562
 • 26 กรกฎาคม 2562 

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล

 

ติดตาม horoscope.trueid.net ได้ที่