รีเซต

การไหว้พระประจำวันเกิด เพื่อเสริมดวงให้มีความสุข ทำให้จิตใจผ่องใส โดย ซินแสปิง แห่งดวงlive

 • 19 พฤษภาคม 2563
 • 1,981 2

     การไหว้พระเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลที่ชาวพุทธนิยมทำกัน แต่การไหว้พระประจำวันเกิดพร้อมบทสวดประจำพระวันเกิดนั้นเป็นวิธีเสริมดวงในหลายๆ ด้านของผู้บูชา ส่วนผู้ที่เกิดทั้ง 7 วันนั้นควรไหว้พระพุทธรูปปางไหน มีบทสวดอย่างไร ซินแสปิง แห่งดวงlive จะมาเผยให้ได้ทราบกันค่ะ

     เมื่อไปทำบุญที่วัด นอกจากไหว้สักการะพระประธาน หรือพระที่มีชื่อเสียงของวัดนั้น ๆ แล้ว คนสมัยนี้นิยมไหว้พระประจำวันที่ทางวัดจัดเอาไว้ให้ไหว้ ทำบุญ และเติมน้ำมัน ใครเกิดวันไหนก็ไหว้พระประจำวันนั้น หากไม่รู้วันเกิดก็ให้ไหว้ให้ครบทุกวัน และทุกคนก็ได้รับการฝังหัวว่า เราเกิดวันไหนก็ให้ไหว้พระประจำวันที่เราเกิด แล้วคุณๆ ทั้งหลายรู้หรือเปล่าครับว่า “การไหว้พระประจำวันเกิดส่งผลดีกับเราในเรื่องไหนบ้าง”

     ถูกต้องครับ “การไหว้พระประจำวันเกิดจะส่งผลให้เรามีบริวาร มีคนเข้าหา และมาแวดล้อม”

     แต่คุณรู้หรือเปล่าว่า ผู้คนที่เข้ามาหาเรานั้นต่างก็มาพึงพาเรา ไม่ใช่เข้ามาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ คนส่วนใหญ่จึงมีปัญหาในเรื่อง ทำคุณคนไม่ขึ้น นั้นเอง

     เพราะฉะนั้น วันนี้ ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้ จะมีเคล็ดลับดีๆ มาบอกกับเพื่อนๆ เพื่อเสริมให้มีคนเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนเรา และให้เราพึ่งพาได้บ้าง

พระประจำวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางถวายเนตร

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิด้วย

 • ดอกเบญจมาศสีขาว 19 ดอก
 • และหรือใบกล้วย 19 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 19 จบ

 • ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ
  สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
  จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
  พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

     จบสุดท้ายเปลี่ยน “ภะณามะเห” เป็น “ภะณามะหา”

 

คนเกิดวันจันทร์

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรด้วย

 • ใบขนุน 17 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 17 จบ

 • สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะยันนาเสติ
  วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ
  สัพพะถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ
  นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

     จบสุดท้ายเปลี่ยน “ภะณามะเห” เป็น “ภะณามะหา”

คนเกิดวันจันทร์

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรด้วย

 • ใบขนุน 17 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 17 จบ

 • สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะยันนาเสติ
  วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ
  สัพพะถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ
  นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

     จบสุดท้ายเปลี่ยน “ภะณามะเห” เป็น “ภะณามะหา”

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางอุ้มบาตร

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางสมุทร

 • ด้วยดอกมะลิ 15 ดอก
 • และหรือใบบัว 15 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 15 จบ

 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
  ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
  ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ”

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางป่าเลไลย์

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางนาคปรกด้วย

 • ใบมะตูม 10 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 10 จบ

 • ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ”

     จบสุดท้ายเปลี่ยน “คัพภัสสะ” เป็น “สัพพะทา”

คนเกิดวันพฤหัสบดี

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางสมาธิ

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางถวายเนตร

 • ด้วยดอกกุหลาบสีแดง 6 ดอก
 • และใบไทร
 • และใบราชพฤกษ์ 6 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 6 จบ

 • อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
  ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
  ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
  เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
  นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

คนเกิดวันศุกร์

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางรำพึง

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางไสยาสน์

 • ด้วยดอกกุหลาบสีชมพู 8 ดอก
 • หรือใบมะม่วง 8 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 8 จบ

 • ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
  สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

     จบสุดท้ายเปลี่ยน “ภะณามะเห” เป็น “ภะณามะหา”

คนเกิดวันเสาร์

ให้ไหว้สักการะพระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปางนาคปรก

     และเสริมบริวารที่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยการไหว้พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์

 • ด้วยใบยอ 12 ใบ
  พร้อมสวดบทสวดมนต์ด้านล่าง 12 จบ

 • ยัสสานุ สะระเณนาปิ อันตะลิกเข ปิปาณิโน ปะติฏฐะ มะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัมพูปัททะ
  ชาลัมหา ยักขะโจรา ทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะมุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะเห”

     จบสุดท้ายเปลี่ยน “ภะณามะเห” เป็น “ภะณามะหา”แนะนำโดย ซินแสปิง แห่งดวงlive

---------------------------------------------------

ติดตามดวงรายวัน ดวงรายสัปดาห์ และ คอนเท้นต์ดวงต่างๆ

ได้ที่ เพจ Facebook ดวงlive

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ดวงlive ได้ที่

android   ios

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล