รีเซต

ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนเมษายน 2564

 • 08 เมษายน 2564
 • 6,008

     ฤกษ์ดี วันดี สีมงคลประจำวัน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเริ่มวันอันเป็นมงคล ไม่ว่าจะเป็นการออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เริ่มงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดความมงคลในช่วงวันที่สำคัญ มาอัพเดท ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนเมษายน 2564 กันค่ะ


ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนเมษายน 2564

 

 • วันพฤหัสบดีที่  1 เมษายน 2564  
  สีมงคล
  แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง     
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  ออกรถ / แต่งงาน / คลอด / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก 

 • วันศุกร์ที่  2 เมษายน 2564  
  สีมงคล
  น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  ออกรถ / แต่งงาน / คลอด  / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก

 • วันเสาร์ที่ 3  เมษายน 2564  
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี  เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X 

 • วันอาทิตย์ที่  4  เมษายน 2564  
  สีมงคล  แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  ออกรถ / แต่งงาน / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก  

 • วันจันทร์ที่  5  เมษายน 2564  
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี  สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  

 • วันอังคารที่  6  เมษายน 2564  
  สีมงคล  ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X 

 • วันพุธที่  7  เมษายน 2564  
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X  

 • วันพฤหัสบดีที่ 8  เมษายน 2564  
  สีมงคล  แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง 
  สีกาลกิณี ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / แต่งงาน / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก    

 • วันศุกร์ที่ 9  เมษายน 2564  
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  แต่งงาน / คลอด / เดินทางไกล  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช

 • วันเสาร์ที่  10  เมษายน 2564  
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / แต่งงาน / คลอด / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่ / เปิดกิจการ  / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก 
   
 • วันอาทิตย์ที่  11  เมษายน 2564  
  สีมงคล แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / แต่งงาน / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก 
 • วันจันทร์ที่  12  เมษายน 2564  
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  

 • วันอังคารที่   13  เมษายน 2564  
  สีมงคล   ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  

 • วันพุธที่  14  เมษายน 2564  
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรั  

 • วันพฤหัสบดีที่  15  เมษายน 2564  
  สีมงคล   แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง 
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก 

 • วันศุกร์ที่  16  เมษายน 2564  
  สีมงคล  น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก  

 • วันเสาร์ที่  17 เมษายน 2564  
  สีมงคล  ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ 

 • วันอาทิตย์ที่  18  เมษายน 2564  
  สีมงคล แดงสด แดงกุหลาบ   
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / แต่งงาน  / ขึ้นบ้านใหม่   / เปิดกิจการ / บวช  / ขอความรัก  

 • วันจันทร์ที่  19  เมษายน 2564  
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก 

 • วันอังคารที่   20  เมษายน 2564  
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / แต่งงาน / คลอด / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / ขอความรัก  

 • วันพุธที่ 21  เมษายน 2564  
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X  

 

 • วันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน 2564  
  สีมงคล   แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง 
  สีกาลกิณี ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก   

 • วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  
  สีมงคล  น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / แต่งงาน / คลอด / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก 

 • วันเสาร์ที่  24  เมษายน 2564  
  สีมงคล  ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรั  
 •  
 • วันอาทิตย์ที่  25  เมษายน 2564  
  สีมงคล  แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ  / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา /  เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก        

 • วันจันทร์ที่  26  เมษายน 2564  
  สีมงคล เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน     
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ขึ้นบ้านใหม่  / เปิดกิจการ 

 • วันอังคารที่   27  เมษายน 2564  
  สีมงคล  ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ  
  ออกรถ / แต่งงาน / คลอด  / ขึ้นบ้านใหม่   / เปิดกิจการ  / ขอความรัก         

 • วันพุธที่  28  เมษายน 2564  
  สีมงคล  เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X
   
 • วันพฤหัสบดีที่  29  เมษายน 2564  
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง 
  สีกาลกิณี ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  ออกรถ / แต่งงาน / คลอด  / ขึ้นบ้านใหม่  / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก 

 • วันศุกร์ที่ 30  เมษายน 2564  
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  ออกรถ / เดินทางไกล / ขึ้นบ้านใหม่  / ทำสัญญา / เปิดกิจการ / บวช / เริ่มงานใหม่ / ขอความรัก      
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สีรถตามวันเกิด สีรถถูกโฉลก ปี 2564 / 2021 เลขทะเบียนมงคล เสริมดวง แคล้วคลาดปลอดภัย

 สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 สีมงคลที่ใส่ได้ตลอดปี


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

สีมงคล สีรถมงคล สีวันเกิด

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล