รีเซต

ดวงเปลี่ยน ดาวเปลี่ยน แล้วใจคนเราเปลี่ยนไหม? โดยอ.นำ เสขบุคคล

  • 02 มีนาคม 2564
  • 130

ดวงเปลี่ยน ดาวเปลี่ยน แล้วใจคนเราเปลี่ยนไหม? โดยอ.นำ เสขบุคคล

          "ดวงชะตาการพยากรณ์" เปรียบเหมือนดังการอ่านแผนที่ชีวิต ดวงดาวที่จรไปอยู่ในภพต่าง ๆ ของดวงชะตาเปรียบเหมือนแผนที่แสดงนิมิตกรรมที่บ่งบอกถึงเรื่องราว จังหวะชีวิตของโลก ประเทศ และบุคคล ที่เกิดในวันเดือนปีเวลานั้น ๆ

          "ดวง" เปรียบเสมือนแผนที่ของกรรม หรือผลวิบากที่เจ้าชะตาจะได้รับ ดวงดาวบนท้องฟ้า หรือผลคำนวณจากดวงชะตา มีผลทำให้จิตใจ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลเกิดเรื่องดีและร้าย

          ในขณะที่ดวงตกฆาตเคราะห์ บางคนถึงขนาดคิดสั้นฆ่าตัวตาย หรือเกิดปัญหาทำให้เกิดการทำผิดศีลผิดธรรม จังหวะชีวิตมีปัญหา เกิดอุปสรรค หากไม่เกิดเรื่องเสียหายในขณะที่ดวงตกก็จะทำให้เกิดความกดดันเคร่งเครียด เป็นโรคซึมเศร้า มีผลร้ายทำให้จังหวะชีวิตเกิดความเสียหาย

          แต่ในขณะที่ดวงดี เจ้าชะตาเปรียบเหมือนหลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ มีความสุข ความเบิกบานจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีที่จรอยู่ร่วมกันมาสักประมาณ 1 ปีเศษที่ผ่านมา ในหลักโหราศาสตร์ท่านเปรียบว่า เป็นคู่พระคู่โจร ดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนวินาศของโลก ทำให้เกิดปัญหา ครู พระ แพทย์ มีปัญหา อาจารย์ผอ. โรงเรียนต่าง ๆ ตกเป็นข่าวในทางที่เสียหาย รวมไปถึงพระกระทำผิดศีลผิดธรรม เกิดเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีย์ ผู้คนเสื่อมจากคุณธรรมศีลธรรม ทำบาปกรรมกันมากมาย ดาวราหูอยู่ในมุมให้แสงกับราศีเมษ ทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน ความรุนแรง อุบัติภัยต่าง ๆ

  • ดวงดาว นอกจากจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับด้านจิตใจแล้ว ยังมีผลต่อสภาพดินฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกด้วย
  • พระจันทร์ ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง
  • พระอังคาร ทำให้เกิดปัญหาโรคระบาด
  • ราหู ทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อ สงคราม การมัวเมา ความคิดในด้านผิด ๆ เป็นต้น
  • ดาวพฤหัส หมายถึง คุณธรรม ศีลธรรม ความดีงาม หากตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียก็มีผลทำให้มนุษย์เสื่อมจากความดี หันไปนิยมวัตถุ หรือมีความเชื่อแบบผิด ๆ

          ดังนั้นดวงดาวบนท้องฟ้าจึงมีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านภูมิอากาศ อาหารการกินของโลก รวมถึงจิตใจของมนุษย์ได้อีกด้วย