รีเซต

เช็งเม้งให้โชค พาคนรักเลข เปิดสถิติหวย 1 เม.ย. ย้อนหลัง 10 ปี

  • 30 มีนาคม 2562
  • 3,122

คนรักเลขไม่พลาด เปิดสถิติ หวยออกประจำวันที่ 1 เม.ย. ย้อนหลังแบบจัดเต็ม 10 ปี ตัวเลขหลากหลาย โดยมีสถิติ ดังนี้...


วันที่ 1 เม.ย.61

รางวัลที่ 1 คือ 412073

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 131, 787

เลขท้าย 3 ตัว 638, 924

วันที่ 16 เม.ย.61

รางวัลที่ 1 คือ 739229

เลขท้าย 2 ตัว 60

เลขหน้า 3 ตัว 273, 654

เลขท้าย 3 ตัว 076, 526

วันที่ 1 เม.ย.60

รางวัลที่ 1 คือ 392785

เลขท้าย 2 ตัว 80

เลขหน้า 3 ตัว 057, 020

เลขท้าย 3 ตัว 500, 709


วันที่ 16 เม.ย.60

รางวัลที่ 1 คือ 816729

เลขท้าย 2 ตัว 40

เลขหน้า 3 ตัว 766, 973

เลขท้าย 3 ตัว 241, 807

วันที่ 1 เม.ย.59

รางวัลที่ 1 คือ 816729

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 546, 390

เลขท้าย 3 ตัว 285, 852

วันที่ 16 เม.ย.59

รางวัลที่ 1 คือ 221609

เลขท้าย 2 ตัว 87

เลขหน้า 3 ตัว 228, 008

เลขท้าย 3 ตัว 507, 523


วันที่ 1 เม.ย.58

รางวัลที่ 1 คือ 605704

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขท้าย 3 ตัว 558, 962, 557, 861

วันที่ 16 เม.ย.58

รางวัลที่ 1 คือ 506260

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 101, 164, 495, 973

วันที่ 1 เม.ย.57

รางวัลที่ 1 คือ 028866

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 186, 499, 835, 938

วันที่ 16 เม.ย.57

รางวัลที่ 1 คือ 153406

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขท้าย 3 ตัว 013, 344, 355, 634

วันที่ 1 เม.ย.56

รางวัลที่ 1 คือ 571688

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 170, 430, 670, 725

วันที่ 16 เม.ย.56

รางวัลที่ 1 คือ 843846

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขท้าย 3 ตัว 828, 834, 862, 906

วันที่ 1 เม.ย.55

รางวัลที่ 1 คือ 257562

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 074, 332, 581, 616

วันที่ 16 เม.ย.55

รางวัลที่ 1 คือ 583470

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขท้าย 3 ตัว 088, 216, 722, 754

วันที่ 1 เม.ย.54

รางวัลที่ 1 คือ 814931

เลขท้าย 2 ตัว 01

เลขท้าย 3 ตัว 036, 040, 584, 723

วันที่ 16 เม.ย.54

รางวัลที่ 1 คือ 825988

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 213, 263, 397, 593

วันที่ 1 เม.ย.53

รางวัลที่ 1 คือ 959517

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขท้าย 3 ตัว 040, 174, 447, 663

วันที่ 16 เม.ย.53

รางวัลที่ 1 คือ 211743

เลขท้าย 2 ตัว 96

เลขท้าย 3 ตัว 154, 285, 744, 811

วันที่ 1 เม.ย.52

รางวัลที่ 1 คือ 816578

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขท้าย 3 ตัว 044, 113, 363, 572

วันที่ 16 เม.ย.52

รางวัลที่ 1 คือ 368415

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขท้าย 3 ตัว 007, 179, 570, 954