รีเซต

TrueID Horoscope : เคล็ดลับเสริมดวงให้งานรุ่ง แก้โรคภัย ไร้อุปสรรค! โดย อ. ต้น มนตรา จากทีวีพูล

  • 16 กรกฎาคม 2561
  • 7,330 6

     เมื่อเอ่ยถึงคำว่าปัญหา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนล้วนเคยเจอแทบทั้งสิ้น แค่จะมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้น สำหรับคนที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่สุขสมบูรณ์อย่างยิ่ง ถ้าเราเจอปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ในขั้นแรกเราก็คงจะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แต่ถ้าปัญหาเริ่มใหญ่ขึ้น บางคนที่จัดการไม่ได้ก็คงต้องพึ่งคนรอบข้างหรือสิ่งรอบตัว ทางใดทางหนึ่ง ในวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า จะมีวิธีใดบ้างที่สามารถทำให้ดวงชะตาของเราสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้!

 

1. ปรับที่อยู่เพิ่มพลังต่อสู้กับปัญหา เสริมดวงเรื่องการอุปถัมภ์ช่วยเหลือ

 

 

     ทิศที่สำคัญสำหรับเสริมดวงด้านการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตนั้น คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของห้องนอน สีที่ควรนำมาตกแต่งทิศนี้ คือสีขาว ดำ เทา สีต้องห้ามสำหรับทิศนี้คือสีแดง หากห้องของใครมีสีแดงอยู่ทางทิศนี้ ควรแก้ไขด้วยการใช้สีเหลือง น้ำตาล ฟ้า ดำ และน้ำเงินเข้ามาตกแต่ง

     สิ่งของที่เหมาะจะนำมาวางไว้ทิศนี้คือ อุปกรณ์หรือของตกแต่งที่มีสีเงิน ภาพที่แสดงถึงความสำเร็จหรือการเอาชนะอุปสรรค รูปเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณไว้วางใจหรือคนที่คอยช่วยเหลือคุณ รูปมือที่ประสานกัน หรือรูปเคารพของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ที่คุณนับถือ (แต่ถ้าหากเป็นทิศที่อยู่ปลายเท้าก็ไม่ควรนำมาวางไว้ทางทิศนี้) สิ่งที่ไม่เหมาะที่จะใช้ตกแต่งหรือให้ปรากฏทางทิศนี้คือ เสาไฟ โคมไฟ วัตถุที่แหลมคม ถังขยะและท่อน้ำทิ้ง หากมีก็ควรย้ายไปไว้ทิศอื่น หากย้ายไม่ได้ก็ให้หาอะไรมาปิดไว้

     วิธีปฏิบัติ ให้นำกระดาษสีขาวหรือสีเงิน เขียนชื่อคนที่คุณต้องการให้ช่วยเหลือพร้อมทั้งบอกรายละเอียดว่าอยากให้ช่วยอย่างไร ตลอดจนถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น ลงในกระดาษแผ่นนั้น แล้วนำกระดาษแผ่นนั้นใส่กล่องสีเงิน หรือซองสีเงินวางไว้ทางทิศนี้ ให้หมั่นอธิษฐานเรื่องที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือให้ช่วยดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่คุณต้องการ แผ่เมตตาและอุทิศบุญให้แก่เทวดารักษาตัวของคนที่คุณต้องการให้ช่วย แล้วขอว่า “ขอให้ท่านดลจิตดลใจให้....(ชื่อ-นามสกุล).........ได้มาช่วยเหลือข้าพเจ้าในเรื่อง........................และขอให้ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ (ปรับเปลี่ยนคำอธิษฐานได้ตามความเหมาะสม)

     สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะขอให้ใครมาช่วย ก็สามารถอุทิศบุญให้แก่เทวดารักษาตัวของตนเอง และอุทิศให้แก่เทวดาที่เป็นญาติในอดีต รวมถึงเทวดาที่รักษาพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ (กำหนดไปว่าเป็นอำเภอ จังหวัด หรือภาค) แล้วอธิษฐานขอให้ดลจิตดลใจให้เจอคนที่จะมาช่วยเหลือในเรื่อง (บอกรายละเอียด) และเมื่อสำเร็จแล้วจะอุทิศบุญให้แก่ทุกๆ ท่านยิ่งๆ ขึ้นไป 

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณควรบูชาเพื่อขอพรเรื่องนี้คือ สมเด็จองค์ปฐม พระวิสุทธิเทพ (พระพุทธเจ้าปางนิพพาน) หลวงปู่ทวด (วัดช้างให้) พระศิวะ พระนารายณ์ ท้าวมหาราชทั้งสี่ พระอินทร์ ศาลหลักเมือง เจดีย์ขนาดใหญ่ประจำแต่ละภาค

 

2. ปรับทิศเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ เสริมดวงเรื่องงาน

 

 

     บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับงานหรือเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ความคิดเพื่อให้งานหรือกิจกรรมบางอย่างออกมาให้ดีที่สุด ดังนั้นควรปรับห้องนอนเพื่อเสริมพลังด้านความคิดสร้างสรรค์ดังนี้

     ทิศที่สำคัญสำหรับเสริมพลังด้านความคิดสร้างสรรค์นั้น คือทิศตะวันตกของห้องนอน

     สีประจำทิศนี้ คือสีขาว เหลืองโทนสว่าง สีต้องห้ามสำหรับทิศนี้คือสีแดง หากห้องของใครมีสีแดงอยู่ทางทิศนี้ ควรแก้ไขด้วยการใช้สีฟ้า ดำ น้ำเงินเข้ามาตกแต่ง

     สิ่งของที่เหมาะจะนำมาวางไว้ทิศนี้คืออุปกรณ์หรือของตกแต่งที่มีแสงสว่าง ของที่เป็นโลหะหรือเหล็ก ของทรงเหลี่ยมหรือทรงแบน โทรทัศน์ เกม ของเล่น เครื่องเล่นเพลง สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้และปัญญา สิ่งของที่มีดินเป็นส่วนประกอบ รูปที่แสดงถึงความสามารถของคุณหรือรูปคนที่คุณยึดถือเรื่องแนวคิด สิ่งที่ไม่เหมาะที่จะใช้ตกแต่งหรือให้ปรากฏทางทิศนี้คือ ของสีแดง ของรูปทรงสามเหลี่ยม ของแหลมคม ของที่สื่อความหมายเชิงลบ หากมีก็ควรย้ายไปไว้ทิศอื่น หากย้ายไม่ได้ก็ให้หาอะไรมาปิดไว้

     วิธีปฏิบัติ ให้นำกระดาษสีขาว เขียนสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นแต่ยังหาทางออกไม่ได้ เช่น “ขอให้สามารถคิดวิธี...........ได้” วางไว้ทางทิศนี้ ก่อนนอนให้นึกถึงประโยคนี้แล้วอธิษฐานว่าขอให้เกิดแนวคิดหรือแนวทางที่ต้องการ อีกอย่างคุณควรมีสมุดและปากกาวางไว้ข้างที่นอน เพราะบางครั้งเมื่อคุณฝันและตื่นขึ้นก็ควรจดลงไปทันที ไม่เช่นนั้นอาจจะลืมได้

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณควรบูชาเพื่อขอพรเรื่องนี้คือ พระพิฆเนศ เทพเจ้าเหวินชาง(Wen-Chang Emperor’s)

 

3. เสริมดวงเรื่องปัญหาสุขภาพ

 

 

     สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากจะต้องดูแลตัวเองและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักดูแลสุขภาพแล้ว มีวิธีเสริมดวงเพื่อให้มีพลังที่ดีมาเสริมให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นอีกด้วย วิธีการมีดังนี้

     ทิศที่สำคัญสำหรับเสริมเรื่องสุขภาพนั้น คือ ตรงกลางห้องของห้องนอน

     สีประจำทิศนี้ คือสีเหลืองเอิร์ธโทน และสีแดง สีต้องห้ามสำหรับทิศนี้คือสีเขียว หากห้องของใครมีสีเขียวอยู่ตรงกลางห้อง ควรแก้ไขด้วยการใช้สีขาว แดงและทองเข้ามาตกแต่ง

     สิ่งของที่เหมาะจะนำมาวางไว้ทิศนี้คือ ของที่ทำมาจากดิน รูปที่ดูแล้วมีความสุขหรือทำให้หัวเราะ รูปพระอาทิตย์หรือดวงดาว รูปดอกทานตะวัน สิ่งของที่เป็นสามเหลี่ยม หรือพีระมิด

     สิ่งที่ไม่เหมาะที่จะใช้ตกแต่งหรือให้ปรากฏทางทิศนี้คือ ต้นไม้ เสา สิ่งของที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ละด้านก็ควรงดเว้นของที่จะทำให้เสียสุขภาพ เช่น เป็นโรคแพ้ฝุ่น ก็ไม่ควรนำหนังสือมาไว้ในห้องนอนจำนวนมากเพราะจะเกิดฝุ่น หรือไม่ควรนอนโดยให้แอร์ตกกระทบศีรษะ ตัวหรือปลายเท้าโดยตรงเพราะจะทำให้ไม่สบายได้ง่าย

     วิธีเสริมดวงเรื่องสุขภาพ

     - หมั่นทำบุญเกี่ยวกับชีวิต เช่น ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยปลา บริจาคโลหิต ทำบุญโลงศพ ถวายยารักษาโรค หรือบุญอื่นๆตามความเหมาะสม แล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวข้องกับอุปฆาตกรรมหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยที่ได้รับอยู่ขณะนี้

     - นั่งสมาธิ ฝึกหายใจให้ยาวและลึก นึกถึงภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ กำหนดไว้บนศีรษะหรือกำหนดภาพให้ใหญ่พอที่จะคลุมตัวคุณ หรือกำหนดภาพให้ไปอยู่บริเวณที่เจ็บป่วย เมื่อหายใจเข้าให้นึกภาพว่ามีแสงสว่างเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับลมหายใจและไปรักษาบริเวณที่เจ็บป่วย เมื่อหายใจออกให้นึกว่าสิ่งที่ไม่ดีไหลออกมาทางจมูกพร้อมกับลมหายใจ

     - ฝึกคิดบวก อะไรที่เป็นเรื่องไม่ดี ให้หยุดคิดหรือคิดเรื่องที่ดีๆมาทดแทน หรือเมื่อเกิดอารมณ์ที่ไม่ดี ให้พยายามคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้คุณมีความสุข

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณควรบูชาเพื่อขอพรเรื่องนี้คือ พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์  พระกริ่ง

บทสวดสำหรับเสริมพลังด้านสุขภาพ

นะโมฯ 3 จบ

สักกัตวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง

พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา  สัพเพทุกขา วูปะสะเมนตุ เม

สักกัตวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง ปะริฬาหู ปะสะมะนัง

ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา  สัพเพภะยา วูปะสะเมนตุ เม

สักกัตวา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง

สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพโรคา วูปะสะเมนตุ เม

 

4. แนวคิดเมื่อชีวิตมีปัญหา

 

 

     หากเกิดปัญหาใดๆ แล้วคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ให้สร้างความเชื่อหนึ่งขึ้นมา นั่นก็คือ “ทุกอย่างมีทางออกเสมอ และสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเกิดประโยชน์เสมอ” สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี แต่ทุกสิ่งย่อมมีประโยชน์เสมอ เช่น ถ้าเราเจอปัญหาใดๆ แปลว่า เราได้เรียนรู้แล้วว่า วิธีใดบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาและเราจะไม่ทำผิดพลาดในเรื่องเดิมอีก เมื่อมีปัญหาเพราะสื่อสารไม่เข้าใจกัน ก็ทำให้เราได้รู้ว่า ในครั้งต่อไปเราควรจะสื่อสารอย่างไร ถ้าเรามีปัญหาอย่างน้อยเราก็จะมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็มีความสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้ หรือถ้าเกินกำลังของเรา เราก็แค่ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่พร้อมจะช่วยเรา ทำให้เรารู้ว่ายังมีคนที่แคร์เราอยู่เช่นกัน หรือถ้าในกรณีที่ยังหาคนมาช่วยเราไม่ได้ เราก็ยังมีความหวังว่า ตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ สักวันหนึ่งเราต้องเจอทางออกอย่างแน่นอน ขอเพียงไม่ท้อถอยหรือหมดหวังเสียก่อน ล้มได้ก็ต้องลุกได้ ถ้าร้องไห้ได้แสดงว่าก็มีโอกาสหัวเราะได้เช่นกัน ปัญหาจะทำร้ายได้เฉพาะคนที่อยู่เฉยๆเท่านั้น แต่คนที่พร้อมต่อสู้ สิ่งนั้นไม่เรียกว่าปัญหา แต่เรียกว่า บทพิสูจน์คุณค่าที่อยู่ในตัวคุณ

 

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

TrueID Horoscope : เคล็ดลับเสริมดวงความรัก ทำอย่างไรให้มีคู่! โดย อ. ต้น มนตรา จากทีวีพูล
TrueID Horoscope : เคล็ดลับเสริมดวงให้มีโชค ทำอย่างไรให้รวย! โดย อ. ต้น มนตรา จากทีวีพูล
ดูดวงแม่นๆ จาก 6 หมอดูชื่อดัง ของเมืองไทย อ่านฟรี คลิกเลย!

 

เรียบเรียงข้อมูลโดยทีมงาน women.trueid.net