รีเซต

จัดอันดับคนดวงดีแบบญี่ปุ่น ปี 2022 (2565) ดวงดีอันดับที่เท่าไหร่มาเช็คกัน

 • 13 พฤศจิกายน 2564
 • 36,440 3

     มาเช็คอันดับคนดวงในปี 2022 (2565) แบบญี่ปุ่นกันค่ะ โดยคำทำนายนี้มาในรูปแบบลำดับคนโชคดีจาก 1-365 กันเลยทีเดียว วิธีการเช็คความโชคดีให้ใช้เป็น วันเกิดตามด้วยเดือนนะคะ วันเกิดใครจะปัง วันเกิดของคุณจะติด top 10 ไหม วันเกิดใครจะต้องเสริมดวงกันมาดูได้เลยค่า

>> เช็คอันดับคนดวงในปี 2021 (2564) แบบญี่ปุ่น <<

จัดอันดับคนดวงดี 2022 (2565) 

 

จัดอันดับคนดวงดีลำดับ 1-10

 • อันดับที่ 1 วันที่ 8 เดือน ธันวาคม
 • อันดับที่ 2 วันที่ 7 เดือน กันยายน
 • อันดับที่ 3 วันที่ 27 เดือน ตุลาคม
 • อันดับที่ 4 วันที่ 14 เดือน กันยายน
 • อันดับที่ 5 วันที่ 26 เดือน ตุลาคม
 • อันดับที่ 6 วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 7 วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม
 • อันดับที่ 8 วันที่ 7 เดือน เมษายน
 • อันดับที่ 9 วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม
 • อันดับที่ 10 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนมกราคม

 • วันที่ 1 เดือน มกราคม อันดับที่ 317
 • วันที่ 2 เดือน มกราคม อันดับที่ 171
 • วันที่ 3 เดือน มกราคม อันดับที่ 198
 • วันที่ 4 เดือน มกราคม อันดับที่ 331
 • วันที่ 5 เดือน มกราคม อันดับที่ 333
 • วันที่ 6 เดือน มกราคม อันดับที่ 66
 • วันที่ 7 เดือน มกราคม อันดับที่ 133
 • วันที่ 8 เดือน มกราคม อันดับที่ 47
 • วันที่ 9 เดือน มกราคม อันดับที่ 325
 • วันที่ 10 เดือน มกราคม อันดับที่ 167
 • วันที่ 11 เดือน มกราคม อันดับที่ 208
 • วันที่ 12 เดือน มกราคม อันดับที่ 91
 • วันที่ 13 เดือน มกราคม อันดับที่ 155
 • วันที่ 14 เดือน มกราคม อันดับที่ 55
 • วันที่ 15 เดือน มกราคม อันดับที่ 337
 • วันที่ 16 เดือน มกราคม อันดับที่ 224
 • วันที่ 17 เดือน มกราคม อันดับที่ 177
 • วันที่ 18 เดือน มกราคม อันดับที่ 134
 • วันที่ 19 เดือน มกราคม อันดับที่ 329
 • วันที่ 20 เดือน มกราคม อันดับที่ 172
 • วันที่ 21 เดือน มกราคม อันดับที่ 78
 • วันที่ 22 เดือน มกราคม อันดับที่ 300
 • วันที่ 23 เดือน มกราคม อันดับที่ 128
 • วันที่ 24 เดือน มกราคม อันดับที่ 88
 • วันที่ 25 เดือน มกราคม อันดับที่ 262
 • วันที่ 26 เดือน มกราคม อันดับที่ 160
 • วันที่ 27 เดือน มกราคม อันดับที่ 311
 • วันที่ 28 เดือน มกราคม อันดับที่ 312
 • วันที่ 29 เดือน มกราคม อันดับที่ 350
 • วันที่ 30 เดือน มกราคม อันดับที่ 99
 • วันที่ 31 เดือน มกราคม อันดับที่ 102


อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์

 • วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 162
 • วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 227
 • วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 247
 • วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 108
 • วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 174
 • วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 187
 • วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 51
 • วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 321
 • วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 287
 • วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 221
 • วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 173
 • วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 231
 • วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 281
 • วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 269
 • วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 96
 • วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 113
 • วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 292
 • วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 60
 • วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 143
 • วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 83
 • วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 244
 • วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 260
 • วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 147
 • วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 72
 • วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 183
 • วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 193
 • วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 359
 • วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ อันดับที่ 284


อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม

 • วันที่ 1 เดือน มีนาคม อันดับที่ 363
 • วันที่ 2 เดือน มีนาคม อันดับที่ 209
 • วันที่ 3 เดือน มีนาคม อันดับที่ 127
 • วันที่ 4 เดือน มีนาคม อันดับที่ 52
 • วันที่ 5 เดือน มีนาคม อันดับที่ 135
 • วันที่ 6 เดือน มีนาคม อันดับที่ 166
 • วันที่ 7 เดือน มีนาคม อันดับที่ 117
 • วันที่ 8 เดือน มีนาคม อันดับที่ 82
 • วันที่ 9 เดือน มีนาคม อันดับที่ 90
 • วันที่ 10 เดือน มีนาคม อันดับที่ 106
 • วันที่ 11 เดือน มีนาคม อันดับที่ 347
 • วันที่ 12 เดือน มีนาคม อันดับที่ 141
 • วันที่ 13 เดือน มีนาคม อันดับที่ 20
 • วันที่ 14 เดือน มีนาคม อันดับที่ 74
 • วันที่ 15 เดือน มีนาคม อันดับที่ 153
 • วันที่ 16 เดือน มีนาคม อันดับที่ 280
 • วันที่ 17 เดือน มีนาคม อันดับที่ 251
 • วันที่ 18 เดือน มีนาคม อันดับที่ 112
 • วันที่ 19 เดือน มีนาคม อันดับที่ 207
 • วันที่ 20 เดือน มีนาคม อันดับที่ 293
 • วันที่ 21 เดือน มีนาคม อันดับที่ 278
 • วันที่ 22 เดือน มีนาคม อันดับที่ 320
 • วันที่ 23 เดือน มีนาคม อันดับที่ 362
 • วันที่ 24 เดือน มีนาคม อันดับที่ 216
 • วันที่ 25 เดือน มีนาคม อันดับที่ 28
 • วันที่ 26 เดือน มีนาคม อันดับที่ 268
 • วันที่ 27 เดือน มีนาคม อันดับที่ 358
 • วันที่ 28 เดือน มีนาคม อันดับที่ 210
 • วันที่ 29 เดือน มีนาคม อันดับที่ 54
 • วันที่ 30 เดือน มีนาคม อันดับที่ 39
 • วันที่ 31 เดือน มีนาคม อันดับที่ 165

 

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนเมษายน

 • วันที่ 1 เดือน เมษายน อันดับที่ 197
 • วันที่ 2 เดือน เมษายน อันดับที่ 110
 • วันที่ 3 เดือน เมษายน อันดับที่ 18
 • วันที่ 4 เดือน เมษายน อันดับที่ 272
 • วันที่ 5 เดือน เมษายน อันดับที่ 180
 • วันที่ 6 เดือน เมษายน อันดับที่ 225
 • วันที่ 7 เดือน เมษายน อันดับที่ 8
 • วันที่ 8 เดือน เมษายน อันดับที่ 354
 • วันที่ 9 เดือน เมษายน อันดับที่ 62
 • วันที่ 10 เดือน เมษายน อันดับที่ 239
 • วันที่ 11 เดือน เมษายน อันดับที่ 253
 • วันที่ 12 เดือน เมษายน อันดับที่ 276
 • วันที่ 13 เดือน เมษายน อันดับที่ 119
 • วันที่ 14 เดือน เมษายน อันดับที่ 345
 • วันที่ 15 เดือน เมษายน อันดับที่ 279
 • วันที่ 16 เดือน เมษายน อันดับที่ 129
 • วันที่ 17 เดือน เมษายน อันดับที่ 199
 • วันที่ 18 เดือน เมษายน อันดับที่ 48
 • วันที่ 19 เดือน เมษายน อันดับที่ 58
 • วันที่ 20 เดือน เมษายน อันดับที่ 240
 • วันที่ 21 เดือน เมษายน อันดับที่ 297
 • วันที่ 22 เดือน เมษายน อันดับที่ 270
 • วันที่ 23 เดือน เมษายน อันดับที่ 176
 • วันที่ 24 เดือน เมษายน อันดับที่ 139
 • วันที่ 25 เดือน เมษายน อันดับที่ 254
 • วันที่ 26 เดือน เมษายน อันดับที่ 355
 • วันที่ 27 เดือน เมษายน อันดับที่ 124
 • วันที่ 28 เดือน เมษายน อันดับที่ 273
 • วันที่ 29 เดือน เมษายน อันดับที่ 365
 • วันที่ 30 เดือน เมษายน อันดับที่ 258

 

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 69
 • วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 132
 • วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 49
 • วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 340
 • วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 308
 • วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 196
 • วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 328
 • วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 67
 • วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 120
 • วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 93
 • วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 125
 • วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 315
 • วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 318
 • วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 306
 • วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 290
 • วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 169
 • วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 204
 • วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 237
 • วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 238
 • วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 107
 • วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 249
 • วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 326
 • วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 163
 • วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 241
 • วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 131
 • วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 274
 • วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 313
 • วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 218
 • วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 286
 • วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 191
 • วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม อันดับที่ 283

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายน

 • วันที่ 1 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 301
 • วันที่ 2 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 335
 • วันที่ 3 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 351
 • วันที่ 4 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 299
 • วันที่ 5 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 327
 • วันที่ 6 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 302
 • วันที่ 7 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 44
 • วันที่ 8 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 23
 • วันที่ 9 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 64
 • วันที่ 10 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 252
 • วันที่ 11 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 361
 • วันที่ 12 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 45
 • วันที่ 13 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 56
 • วันที่ 14 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 105
 • วันที่ 15 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 307
 • วันที่ 16 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 364
 • วันที่ 17 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 289
 • วันที่ 18 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 22
 • วันที่ 19 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 310
 • วันที่ 20 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 305
 • วันที่ 21 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 92
 • วันที่ 22 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 330
 • วันที่ 23 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 40
 • วันที่ 24 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 214
 • วันที่ 25 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 316
 • วันที่ 26 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 182
 • วันที่ 27 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 255
 • วันที่ 28 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 168
 • วันที่ 29 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 294
 • วันที่ 30 เดือน มิถุนายน อันดับที่ 122

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม

 • วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 148
 • วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 30
 • วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 7
 • วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 98
 • วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 140
 • วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 100
 • วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 130
 • วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 57
 • วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 159
 • วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 271
 • วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 24
 • วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 81
 • วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 235
 • วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 213
 • วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 63
 • วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 146
 • วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 179
 • วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 158
 • วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 236
 • วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 46
 • วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 42
 • วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 264
 • วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 259
 • วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 9
 • วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 170
 • วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 219
 • วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 304
 • วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 338
 • วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 257
 • วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 11
 • วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม อันดับที่ 217

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม

 • วันที่ 1 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 261
 • วันที่ 2 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 149
 • วันที่ 3 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 37
 • วันที่ 4 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 14
 • วันที่ 5 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 229
 • วันที่ 6 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 123
 • วันที่ 7 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 157
 • วันที่ 8 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 26
 • วันที่ 9 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 200
 • วันที่ 10 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 43
 • วันที่ 11 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 243
 • วันที่ 12 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 266
 • วันที่ 13 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 228
 • วันที่ 14 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 34
 • วันที่ 15 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 109
 • วันที่ 16 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 59
 • วันที่ 17 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 161
 • วันที่ 18 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 101
 • วันที่ 19 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 138
 • วันที่ 20 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 322
 • วันที่ 21 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 324
 • วันที่ 22 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 267
 • วันที่ 23 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 332
 • วันที่ 24 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 346
 • วันที่ 25 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 76
 • วันที่ 26 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 309
 • วันที่ 27 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 188
 • วันที่ 28 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 61
 • วันที่ 29 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 29
 • วันที่ 30 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 282
 • วันที่ 31 เดือน สิงหาคม อันดับที่ 85

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนกันยายน

 • วันที่ 1 เดือน กันยายน อันดับที่ 68
 • วันที่ 2 เดือน กันยายน อันดับที่ 115
 • วันที่ 3 เดือน กันยายน อันดับที่ 334
 • วันที่ 4 เดือน กันยายน อันดับที่ 73
 • วันที่ 5 เดือน กันยายน อันดับที่ 246
 • วันที่ 6 เดือน กันยายน อันดับที่ 222
 • วันที่ 7 เดือน กันยายน อันดับที่ 2
 • วันที่ 8 เดือน กันยายน อันดับที่ 103
 • วันที่ 9 เดือน กันยายน อันดับที่ 250
 • วันที่ 10 เดือน กันยายน อันดับที่ 220
 • วันที่ 11 เดือน กันยายน อันดับที่ 25
 • วันที่ 12 เดือน กันยายน อันดับที่ 348
 • วันที่ 13 เดือน กันยายน อันดับที่ 75
 • วันที่ 14 เดือน กันยายน อันดับที่ 4
 • วันที่ 15 เดือน กันยายน อันดับที่ 303
 • วันที่ 16 เดือน กันยายน อันดับที่ 344
 • วันที่ 17 เดือน กันยายน อันดับที่ 190
 • วันที่ 18 เดือน กันยายน อันดับที่ 152
 • วันที่ 19 เดือน กันยายน อันดับที่ 352
 • วันที่ 20 เดือน กันยายน อันดับที่ 206
 • วันที่ 21 เดือน กันยายน อันดับที่ 142
 • วันที่ 22 เดือน กันยายน อันดับที่ 111
 • วันที่ 23 เดือน กันยายน อันดับที่ 195
 • วันที่ 24 เดือน กันยายน อันดับที่ 298
 • วันที่ 25 เดือน กันยายน อันดับที่ 17
 • วันที่ 26 เดือน กันยายน อันดับที่ 84
 • วันที่ 27 เดือน กันยายน อันดับที่ 192
 • วันที่ 28 เดือน กันยายน อันดับที่ 145
 • วันที่ 29 เดือน กันยายน อันดับที่ 291
 • วันที่ 30 เดือน กันยายน อันดับที่ 87

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม

 • วันที่ 1 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 223
 • วันที่ 2 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 277
 • วันที่ 3 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 137
 • วันที่ 4 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 126
 • วันที่ 5 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 215
 • วันที่ 6 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 12
 • วันที่ 7 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 342
 • วันที่ 8 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 121
 • วันที่ 9 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 114
 • วันที่ 10 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 33
 • วันที่ 11 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 234
 • วันที่ 12 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 211
 • วันที่ 13 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 118
 • วันที่ 14 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 353
 • วันที่ 15 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 136
 • วันที่ 16 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 164
 • วันที่ 17 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 341
 • วันที่ 18 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 10
 • วันที่ 19 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 314
 • วันที่ 20 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 154
 • วันที่ 21 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 38
 • วันที่ 22 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 226
 • วันที่ 23 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 79
 • วันที่ 24 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 94
 • วันที่ 25 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 19
 • วันที่ 26 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 5
 • วันที่ 27 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 3
 • วันที่ 28 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 323
 • วันที่ 29 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 13
 • วันที่ 30 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 32
 • วันที่ 31 เดือน ตุลาคม อันดับที่ 35

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน

 • วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 242
 • วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 245
 • วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 319
 • วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 256
 • วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 181
 • วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 349
 • วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 31
 • วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 156
 • วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 71
 • วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 97
 • วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 178
 • วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 16
 • วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 89
 • วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 65
 • วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 339
 • วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 265
 • วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 275
 • วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 77
 • วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 186
 • วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 230
 • วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 189
 • วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 212
 • วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 201
 • วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 360
 • วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 27
 • วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 144
 • วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 41
 • วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 203
 • วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 6
 • วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน อันดับที่ 343

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม

 • วันที่ 1 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 296
 • วันที่ 2 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 175
 • วันที่ 3 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 151
 • วันที่ 4 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 80
 • วันที่ 5 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 184
 • วันที่ 6 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 233
 • วันที่ 7 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 53
 • วันที่ 8 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 1
 • วันที่ 9 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 263
 • วันที่ 10 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 194
 • วันที่ 11 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 86
 • วันที่ 12 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 150
 • วันที่ 13 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 104
 • วันที่ 14 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 248
 • วันที่ 15 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 116
 • วันที่ 16 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 205
 • วันที่ 17 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 288
 • วันที่ 18 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 185
 • วันที่ 19 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 50
 • วันที่ 20 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 21
 • วันที่ 21 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 95
 • วันที่ 22 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 285
 • วันที่ 23 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 336
 • วันที่ 24 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 70
 • วันที่ 25 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 356
 • วันที่ 26 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 36
 • วันที่ 27 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 232
 • วันที่ 28 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 202
 • วันที่ 29 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 15
 • วันที่ 30 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 295
 • วันที่ 31 เดือน ธันวาคม อันดับที่ 357

 

เช็คข้อมูลจากต้นฉบับพร้อมดูคำทำนายแบบละเอียด ใช้เป็น เดือนเกิด
ตามด้วยวันเกิดนะคะ คลิก >>micane.jp
ขอบคุณข้อมูลจาก  micane.jp

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล