รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2562 เดือนธันวาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 25 พฤศจิกายน 2562
 • 13,042 2

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2562 เดือนธันวาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี

 

 

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกรถ ใหม่ / เก่า นำเรือ-รถใหม่ / เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1 ธันวาคม 2562            ห้ามนำยวดยานออกจากอู่
 • 2 ธันวาคม 2562            สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 3 - 6 ธันวาคม 2562       ห้ามนำยวดยานออกจากอู่
 • 7 ธันวาคม 2562            นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี
 • 8 ธันวาคม 2562            ห้ามนำยวดยานออกจากอู่
 • 9 ธันวาคม 2562            นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่+เปลี่ยนยางดี
 • 10-12 ธันวาคม 2562     ห้ามนำยวดยานออกจากอู่
 • 13 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 14-17 ธันวาคม 2562     ห้ามนำยวดยานออกจากอู่
 • 18 ธันวาคม 2562          นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 19-22 ธันวาคม 2562     ห้ามนำยวดยานออกจากอู่
 • 23 ธันวาคม 2562          นำรถ/เรือเข้า-ออกจากอู่ซ่อม/เปลี่ยนยางใหม่ดี
 • 24-26ธันวาคม 2562      ห้ามนำยวดยานออกจากอู่
 • 27 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 -31 ธันวาคม 2562    ห้ามนำยวดยานออกจากอู่

 

ฤกษ์ดี วันดี

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1 ธันวาคม 2562            สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 2 ธันวาคม 2562            เลี่ยงแต่งงาน
 • 3 ธันวาคม 2562            สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 4 ธันวาคม 2562            ห้ามแต่งงาน
 • 5 ธันวาคม 2562            สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 6-9 ธันวาคม 2562         เลี่ยงแต่งงาน
 • 10 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 11 ธันวาคม 2562          ห้ามแต่งงาน
 • 12-17ธันวาคม 2562      สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 18 ธันวาคม 2562          ห้ามแต่งงาน
 • 19-21ธันวาคม 2562      สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22-25 ธันวาคม 2562     เลี่ยงแต่งงาน
 • 26-31 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1-5ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 6-7 ธันวาคม 2562         เลี่ยงผ่าคลอด
 • 8 ธันวาคม 2562            ห้ามเข้าผ่า หรือให้ยาเร่งคลอด
 • 9 ธันวาคม 2562            เลี่ยงผ่าคลอด
 • 10-12 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 13-14 ธันวาคม 2562     เลี่ยงผ่าคลอด
 • 15-16 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 17 ธันวาคม 2562          เลี่ยงผ่าคลอด
 • 18-21 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22 ธันวาคม 2562          เลี่ยงผ่าคลอด แต่พบสูตินรีแพทย์เพื่อรักษาการมีบุตรยากฯ ดี
 • 23 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 24-25 ธันวาคม 2562     ห้ามเข้าผ่า หรือให้ยาเร่งคลอดเด็ดขาด
 • 26 ธันวาคม 2562          เลี่ยงผ่าคลอด
 • 27-31 ธันวาคม 2562    สามารถกระทำการได้ตามปกติ

 

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถกระทำการได้ตามปกติยกเว้น

 • 1-6 ธันวาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 7 ธันวาคม 2562            ห้ามสตรีบวชฯ
 • 8-22 ธันวาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 23 ธันวาคม 2562          ห้ามสตรีบวชฯ
 • 24-25 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 26 ธันวาคม 2562          ห้ามอุปสมบท/ลาสิกขา
 • 27-31 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 29 ธันวาคม 2562          ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

 

6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน 

7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน

 • 1 ธันวาคม 2562            สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 2 ธันวาคม 2562            ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 3-6 ธันวาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 7 ธันวาคม 2562            ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 8 ธันวาคม 2562            สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 9 ธันวาคม 2562            ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 10-12 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 13 ธันวาคม 2562          ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 14 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 15 ธันวาคม 2562          ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 16-17 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 18 ธันวาคม 2562          ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 19-22 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 23-24 ธันวาคม 2562     ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 25-26 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 27 ธันวาคม 2562          ซื้อ smart device/โทรศัพท์ดี
 • 28-31 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

 


8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 ธันวาคม 2562            ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 2-7 ธันวาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 8 ธันวาคม 2562            ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 9-13 ธันวาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 14 ธันวาคม 2562          ห้ามตั้งแคมป์พักแรม+เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 15 ธันวาคม 2562          ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 16 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขาและกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 17-21 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22 ธันวาคม 2562          ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์  เลี่ยงทำธุรกรรมเอกสารการเดินทาง
 • 23-27 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 ธันวาคม 2562          ห้ามตั้งแคมป์พักแรม+เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 29 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 30 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขาและกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 31 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ


9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ /ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 ธันวาคม 2562            ห้ามเริ่มทำธุรกิจ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • 2-3 ธันวาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 4 ธันวาคม 2562            ฤกษ์ดีในการเริ่มกิจการเครื่องดื่ม/กาแฟสด ตามแหล่งท่องเที่ยว ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 5 ธันวาคม 2562            เริ่มการศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารดี ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มธุรกิจด้านสุขภาพทั้งระบบ อาทิ อาหารคลีนฟู้ด
 • 6 ธันวาคม 2562            ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือแพ และชายน้ำ
 • 7 ธันวาคม 2562            ฤกษ์ดีสำหรับการเริ่ม กิจการแนวใหม่ และห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 8 ธันวาคม 2562            ห้ามเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำที่เป็นปฐมฤกษ์ ทุกประเภท
 • 9 ธันวาคม 2562            สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 10 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจเซียงกงซื้อ/ขาย อะไหล่รถยนต์ดี ดีในอุตสาหกรรมผลิตหรือขายเครื่องปั๊ม ตัดโลหะเครื่องตีเหล็ก-ตีมัดฯ
 • 11 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มปลูกผัก "ไฮโดรโปนิกส์"
 • 12 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีในการเริ่มเปิดสถานพยาบาล/คลินิกที่รักษาอาการป่วยทางจิต
 • 13 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจกลางคืนทุกประเภท อาทิ การเปิดสถานบริการ หรือในแวดวงที่เกี่ยวข้อง สินค้าอบายมุข-ของมึนเมา ขายอาหารโต้รุ่ง ข้าวต้มกุ้ย หมูกระทะ ขายของตามตลาดนัด ขายเสื้อผ้า-เครื่องประดับ
 • 14 ธันวาคม 2562          เริ่มขายสินค้าตามห้าง/ตลาดนัด/ตลาดสดดี
 • 15 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ อาทิ ตลาดน้ำ กิจการเครื่องดื่ม-น้ำดื่ม
 • 16 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหิน
 • 17 ธันวาคม 2562          เริ่มธุรกิจในวงจรรีไซเคิลขยะดี
 • 18 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มธุรกิจปลูกพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาล
 • 19 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับยารักษาโรคทุกระดับ
 • 20-21 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือแพ และชายน้ำ/ชายทะเล ห้ามเริ่มธุรกิจ
 • 23 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 24 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีในธุรกิจเริ่มกิจการถลุงเหล็ก ทั้งเหล็กต้นน้ำ-ปลายน้ำ
 • 25 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีในธุรกิจการพิมพ์ทั้งระบบ รวมทั้ง การขนส่งและ "โลจิสติกส์"
 • 26 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มศึกษาทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง
 • 27 ธันวาคม 2562          ฤกษ์ดีในการเริ่มทำธุรกิจท่องเที่ยวทั้งระบบ
 • 28 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 29 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ อาทิ ตลาดน้ำ กิจการเครื่องดื่ม-น้ำดื่ม ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการค้าขายปลีกย่อยทุกประเภท(ยกเว้นทางน้ำ)
 • 30 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหินฯ
 • 31 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ

 

10) ฤกษ์ของการเจรจา ทั้งการทำธุรกิจ และความรัก

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1-5 ธันวาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 6 ธันวาคม 2562            เลี่ยงทำเอกสารการเดินทาง เลี่ยงทำธุรกรรมตราสารฯ
 • 7-13 ธันวาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 14 ธันวาคม 2562          ห้ามเจรจาเรื่องความรักและการเงิน
 • 15-18 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 19 ธันวาคม 2562          ห้ามเจรจาเรื่องความรักและการเงิน
 • 20 ธันวาคม 2562          อีกหลายเดือนนับจากนี้ ให้ระวังการหลอกลวง บิดเบือนโดยเฉพาะโลกโซเซียลฯ คิดวิเคราะห์ก่อนแชร์
 • 21-31 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ


11) ฤกษ์ของการเสี่ยงโชค

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน 

12) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 ธันวาคม 2562            ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 2-6 ธันวาคม 2562         สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 7-8 ธันวาคม 2562         ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 9-13 ธันวาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 14-15 ธันวาคม 2562     ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 16-20 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 21-22 ธันวาคม 2562     ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 23-27 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 ธันวาคม 2562          ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 29-31 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

13) ฤกษ์เกี่ยวกับการฝึกกีฬา การศึกษา และกิจกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1-8ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 9 ธันวาคม 2562            ห้ามเริ่มฝึกกีฬาประเภทที่เสี่ยงกระดูกแตกหัก
 • 10-15 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 16 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มฝึกกีฬาประเภทที่เสี่ยงกระดูกแตกหัก
 • 17 ธันวาคม 2562          สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 18 ธันวาคม 2562          ห้ามเริ่มต้นฝึกกีฬาประเภทที่เสี่ยงกระดูกแตกหัก
 • 19-31 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

14) ฤกษ์เกี่ยวกับการทำเอกสาร ธุรกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1-13 ธันวาคม 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 14 ธันวาคม 2562          เลี่ยงทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารฯ
 • 15-27 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 ธันวาคม 2562          เลี่ยงทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารฯ
 • 29-31 ธันวาคม 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

 

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

มงคลตลอดปี สีเสื้อมงคลประจำวันเกิด ปี 2563
งานดี เงินเยอะ รักรุ่ง โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscope

 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล