รีเซต

ของถวายองค์พระพิฆเนศให้พรสำเร็จสมหวังทุกประการ โดย Horosociety

  • 16 ตุลาคม 2564
  • 289

ของถวายองค์พระพิฆเนศให้พรสำเร็จสมหวังทุกประการ โดย Horosociety

          ผู้ใดถวาย “หญ้าแพรก” แก่องค์พระพิฆเนศ ผู้นั้นจะสำเร็จสมหวังในพรทุกประการ โดยให้นำหญ้าแพรกมาม้วนให้เป็นช่อ รวมทั้งหมด 21 ช่อ นำไปแช่น้ำและถวายพระพิฆเนศ ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระพิฆเนศปราบ อสูรลาวา #อรรณลาสูร เข้าไปในท้อง แต่เมื่อกลับสู่ร่างปกติ พระพิฆเนศก็มีความร้อนที่สูงขึ้น ตรีเทพ และเหล่าเทพ พยายามหาทางแก้ไข แต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะบรรเทาความร้อนลงได้ แต่เมื่อพระแม่ปารวตีแนะนำให้เอาหญ้าแพรกมาถวาย อาการร้อนก็หายไป และกลับมาเป็นปกติ พระพิฆเนศจึงประกาศว่าจะเสวยหญ้าแพรกทุกวัน และสาวกผู้ใดที่บูชาด้วยความศรัทธาแท้จริง พร้อมกับถวายหญ้าแพรก พระองค์ก็จะบันดาลให้มีความสุขและสมหวังทุกประการ