รีเซต

5 คาถาป้องกันคุณไสยมนต์ดำ พร้อมทริคปัดเป่าภัย

  • 20 เมษายน 2566
  • 2,395

      บางครั้งเราอาจเคยต้องอยู่กับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ หรืออยู่ในช่วงที่จิตใจอ่อนแอ อาจทำให้เกิดลมเพลมพัด หรือโดนคุณไสยมนต์ดำได้โดยไม่รู้ตัว แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกัน และแก้ไขได้ ซึ่งคาถาบทสวด ก็เป็นอีก 1 วิธีที่ช่วยแก้สิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาได้ วันนี้เราจะมาแนะนำ 5 คาถาป้องกันคุณไสยมนต์ดำ พร้อมทริคปัดเป่าภัย ให้ทุกคนเซฟเก็บไว้ทำตามกันค่ะ

 

5 คาถาป้องกันคุณไสยมนต์ดำ พร้อมทริคปัดเป่าภัย

      

1.พระคาถาชินบัญชร บทย่อ

ตั้งนะโม 3 จบ

"ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา"

(ภาวนา 10 จบ)

            พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย และช่วยขจัดภัย ตลอดจนคุณไสยต่าง ๆ

2.คาถาขับไล่พลังงานที่ไม่ดี

(ตั้งนะโม 3 จบ )

มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ

มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน

ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา

สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิ

            การสวดคาถาบทนี้ จะช่วยขับไล่พลังงานที่ไม่ดี หากรู้สึกว่าที่ ๆ อยู่มีอะไรแน่ ๆ ที่สัมผัสไม่ได้ หรือรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ให้สวดคาถานี้ เพื่อให้ท้าวเวสสุวรรณ เหล่ายักษ์ เหล่าเทพยดาคุ้มครองให้เรารู้สึกดีขึ้น


3.
คาถาคุ้มภัย

(ตั้งนะโม 3 จบ )

สังสิมิมะ สัพพัญญิโก โลมามิ พระยายมราชา ธัมมาจุติ มะอะอุกาโร ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ กันติ

            การสวดคาถาบทนี้ เป็นคาถาที่พระธุดงใช้สวดเวลาที่จะออกไปธุดงไกล ๆ ที่บางครั้งต้องปักกลดนอนตามป่าตามเขา เป็นการขอบารมีจากพญายมและท้าวเวสสุวัณโณ ให้คอยคุ้มครองไม่ให้วิญญาณชั่วร้าย หรือสิ่งที่ไม่ดีให้เข้ามาหา

 

4. คาถาไล่ผี

(ตั้งนะโม 3 จบ )

พุท ธัง กันจะ ธรรมมัง กันจะ สังฆัง กันจะ นะระ นะจะ

พุทธะ คุณณัง ธรรมมะ คุณณัง สังฆะ คุณณัง

พุท โธ ภัณ ทะนะ จิตตัง

ธรรมโม ภัณ ทะนะ จิตตัง

สังโฆ ภัณ ทะนะ จิตตัง

เอวัง อายุตโต โส ตะลา อิติกันนะ อิติ กันนา

            การสวดคาถานี้ เป็นการขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้ภูติผีที่มารบกวนเลิกแล้วต่อกัน จบเป็นวิญญาณไปแล้วก็อยู่สวนวิญญาณ อย่ามาผูกจิตยึดติดอาฆาตแค้นต่อกัน

5.คาถายันทุน

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

            การสวดคาถายันทุนฯ หรืออภัยปริตร เป็นคาถาโบราณที่มักใช้สวดเวลาที่นอนแล้วฝันร้าย หรือสวดเวลที่อยากจะแก้ลางร้ายต่าง ๆ ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น เป็นการสวดเพื่อขอสิ่งเหล่านั้นพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

          มาต่อกันที่ทริคปัดเป่าภัยอันตราย หรือสิ่งไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามา ให้ออกไปจากเราค่ะ

  1. หมั่นสวดมนต์เป็นประจำ เพื่อเสริมพลังดวงให้เข้มแข็ง
  2. ทำจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่จิตอ่อน เพื่อไม่ให้พลังงานลบมาอยู่กับเรา
  3. ไม่ดูดวงบ่อยเกินไป เพราะการดูดวงบ่อยอาจทำให้ดวงของเราช้ำนั่นเอง
  4. พกของมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ยันต์กันผี บูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นต้น
  5. หาต้นไม้มาไว้รอบตัว เช่น ต้นมะยม ต้นทับทิม ต้นว่านพระตะบะ เพราะเชื่อว่าต้นไม้เหล่านี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีและพลังงานลบออกไปจากตัวเรา